Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
826 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 003.7 Di-P
1. Phần mở đầu 2. Vectot không gian của các đại lượng 3 pha 3. Mô hình liên tục của động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc 4. Mô hình liên tục của động cơ đồng bộ 3 pha có kích thích vĩnh cửu 5....
Ký hiệu xếp giá: 621.302 85 Di-D
Phần I: hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều và hệ thống tùy động Phần II: Hệ thống điều tốc xoay chiều
Ký hiệu xếp giá: 621.302 85 Di-D
Chương 1: Những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng hệ Điều chỉnh tự động truyền động động điện Chương 2: Các phần tử tự động trong hệ điều chỉnh tự động truyền động điện Chương 3: Các bộ biến đổi bán...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 85 Tr-D
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ truyền động điện Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện Chương 3: Điều chỉnh tốc độ truyền động điện Chương 4: Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 85 Ng-Qu
1. Khái quát cấu trúc của hệ truyền động điện xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo từ thông rotor 2. Điều khiển nghịch lưu theo phương pháp điều chế vector không gian 3. Mô hình động cơ phục vụ...
Ký hiệu xếp giá: 621.31 NG527V
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: truyền động điện, truyền động động cơ DC, truyền động động cơ không đồng bộ, truyền động động cơ đồng bộ, định mức động cơ điện, mô phỏng truyền động điện sử dụng...
Ký hiệu xếp giá: 621.46 H8931e 2013
Electric Motors and Drives is intended for non-specialist users of electric motors and drives, filling the gap between maths- and theory-based academic textbooks and the more prosaic 'handbooks',...
Ký hiệu xếp giá: 621.310 28 B510Đ
Giáo trình gồm những nội dung sau: những vấn đề chung của hệ truyền động điện, đặc tính cơ của động cơ điện, điều chỉnh các thông số đầu ra của truyền động điện, các hệ truyền động điều chỉnh thông...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Tr-N
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về một hệ thống truyền động điện Chương 2: Động cơ điện và các đặc tính cơ bản của động cơ điện Chương 3: Tính chọn công suất động cơ Chương 4: Các bộ biến đổ Chương...
Đang xem: 1558