Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 616.994061 V637a
Contents: An introduction to cancer cell biology & genetics; Introducing targeted cancer treatments; Treatments that block proteins involved in cell communication; Drugs that target: angiogenesis,...
Ký hiệu xếp giá: 616.994 NG527B
Sách trình bày khái niệm cơ bản về bệnh ung thư, dịch tễ học mô tả bệnh ung thư, cơ chế sinh bệnh ung thư, quá trình tiến triển tự nhiên của ung thư, nguyên nhân ung thư, dự phòng ung thư, chuẩn đoán...
Ký hiệu xếp giá: 616.994 U571
Gồm những thông tin về tình hình chuẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những tin đồn sai sự thật và hệ lụy từ những tin đồn mà một số người tung ra vô căn cứ, bịa đặt hoặc thêu...
Đang xem: 4806