Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1369 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 306.09519T7721D
Cuốn sách này tổng kết các đặc trưng văn hóa truyền thống của Hàn Quốc đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu của các học giả Hàn Quốc và Việt Nam. Đồng thời trên cơ sở những biến đổi mạnh mẽ của điều...
Ký hiệu xếp giá: 306.095K495t
Chương I: Biểu lộ tình cảm cảu nền văn hóa ba nước. Chương II: Bóng dáng của con người ba nước. Chương III: con người ba nước, káhc nhau như vậy. Chương IV: Dân tộc tính của người ba nước. Chương V:...
Ký hiệu xếp giá: 306.095 190 3K106C
Sách cung cấp kiến thức về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị của đất nước Hàn Quốc và các vấn đề có liên quan.
Ký hiệu xếp giá: 398K400R
Cuốn sách giới thiệu những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đất nước Hàn Quốc thông qua những bài viết và bức tranh minh họa. Thông qua cuốn sách bạn đọc có được cái nhìn tổng quát về nền...
Ký hiệu xếp giá: 895.703T550V
Từ điển cung cấp và giải thích những từ ngữ thường gặp trong các tác phẩm và về văn học của Hàn Quốc và thế giới trong khoảng 100 năm trở lại bằng tiếng hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 306.0951D132
Phần I: văn hóa cổ đại: Tư tưởng triết học, Tôn giáo, lễ nghi, Sử học, Văn học nghệ thuật và mỹ học, Chế độ điển chương, Khoa học kỹ thuật, Thư tịch và hồ sơ lưu trữ. Phần II: Phần cận đại: Tư tưởng...
Ký hiệu xếp giá: 895.109TQ
Mục lục Phần I: Những truyện về đức trung Phần II: Những truyện về đức trí Phần III: Những truyện về đức trung hòa Phần IV: Những truyện về đức lễ
Ký hiệu xếp giá: 394.151Đo-S
Mục Lục Chương I: Nguồn gốc rượu trung hoa Chương II: Danh tửu trung hoa CHương III: Rượu và văn hóa trung hoa Chương IV: Những mẫu chuyện chung quang chiếu rượu Chương V: Hội tao đàn và thi sĩ tữu đồ
Ký hiệu xếp giá: 306.0951D682R
Cuốn sách này giới thiệu: nguồn gốc rượu Trung Hoa, danh tửu Trung Hoa, Rượu và văn hóa Trung Hoa, những chuyện chung quanh chiếu rượu, Tao Đàn và thi sĩ tửu đồ, xuyên suốt cuốn sách là đề cao tửu...
Đang xem: 1164