Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3255 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 390.209 597 55K100S
Sách sưu tầm, giới thiệu trường ca Hbia Tà Lúi - Kalipu của người Chăm ở Phú Yên. Trường ca Hbia Tà Lúi - Kalipu có nêu lên sự mâu thuẫn giữa cái thiện và cái ác, mà cái ác này không phải giữa người...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 55NG450S
Sách sưu tầm, giới thiệu 75 truyện cổ, truyện dân gian ở Phú Yên với bốn loại chính là truyền thuyết, truyện cổ, ngụ ngôn và truyện cười.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 55NG527TH
Nội dung sách gồm ba phần: khái quát về huyện Sông Hinh và các dân tộc thiểu số huyện Sông Hinh; văn học dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Sông Hinh; so sánh văn học dân gian của các...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 55NG527Đ
Cuốn sách được chia làm 3 phần: Lời ăn tiếng nói của nhân dân (gồm tục ngữ, câu đố); Tác phẩm tự sự dân gian: Nói đến các tác phẩm thuộc mảng truyện kể dân gian (gồm Thần thoại, truyện cổ tích,...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 975 5TR120S
Sách nói về vấn đề đá ở Phú Yên: đá trong khung cảnh thiên nhiên; đá trong đời sống vật chất; đá trong đời sống tinh thần.
Ký hiệu xếp giá: 398.095 975 5NG450S
Sách nghiên cứu, sưu tầm về từ địa phương phản ánh trong ca dao, tục ngữ, câu hát ru, hò khoan của người dân Phú Yên.
Ký hiệu xếp giá: 398.095 975 5NG527Đ
Sách nghiên cứu về văn hóa dân gian huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên, gồm có: di tích văn hóa lịch sử, văn hóa sinh tồn, văn hóa xã hội, văn hóa nghề nghiệp, đời sống tinh thần, văn nghệ dân gian, tri...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 975 5TR120S
Sách nói về sông nước Phú Yên, quan hệ giữa con người với sông nước, tên sông nước và tên làng xóm, sông nước trong ca dao, tục ngữ, vè truyền khẩu và các chuyện xưa có liên quan đến sông nước.
Ký hiệu xếp giá: 390.095 973 9Tr120Đ
Sách giới thiệu nét đặc trưng nhất về đất đai, sông núi, nhân vật xã Yên Mạc. Truyền thống, phong tục tập quán thẩm mỹ, văn hóa ẩm thực và nghệ thuật dân gian của xã Yên Mạc. Cuốn sách này đề cập đến...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 975 5L250TH
Chăm H'roi là một tộc người có số lượng đông ở Phú Yên. Do sống cận cư và xen cư với người Bana và người Êđê M'thur lâu đời, nên trong di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã có sự giao lưu, tiếp...
Đang xem: 861