Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3025 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 49 TR309NG
Sách sưu tầm, tuyển chọn các văn bản tác phẩm văn học dân gian xứ Huế, bao gồm: thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn.
Ký hiệu xếp giá: 390.095 974 9 L250NG
Trong số những văn bản Hán Nôm làng xã có một loại gọi theo truyền thống là khoán định (khoán giới, khoán ước, khoán giao) có mục đích cố định hóa lệ làng. Qua loại văn bản này có thể thấy rõ hơn nếp...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 49 TR309NG
Sách sưu tầm, chú giải 90 bài vè, 4 truyện thơ ở Thừa Thiên Huế.
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 9 L250NG
Cuốn sách nghiên cứu văn hóa gia đình ở Huế. Nội dung sách gồm năm phần chính: khái quát về xứ Huế trong lịch sử; cội nguồn họ tộc Huế; cơ sở văn hóa gia tộc Huế; đời sống văn hóa vật thể; đời sống...
Ký hiệu xếp giá: 392.309 597 49 L250NG
Cuốn sách này tìm hiểu về họ tộc, gia đình và các mặt lịch sử, văn hóa, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể gồm: khái quát về gia tộc xứ Huế trong lịch sử, cội nguồn họ tộc xứ Huế,...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 37 L250H
Sách sưu tầm, giới thiệu về truyện dân gian ở Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; sưu tầm chùm truyền thuyết về lịch sử và địa danh về nữ tướng Lê chân.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 I-311R
Trường ca Chăm gồm hai Ariya thế sự: Ariya GLơng Anak, Ariya Ppo PaRơng và hai Ariya trữ tình: Ariya Xah Pakei và Ariya Cam Bini. Mỗi tác phẩm được trình bày qua nguyên tác bằng Akhar thrah (gồm cả...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 V561TR
Chương Han là một sử thi cổ của người Thái. Sách nghiên cứu, sưu tầm tác phẩm Chương Han bằng tiếng Thái và dịch ra bằng tiếng Việt.
Ký hiệu xếp giá: 390.095 975 2 TR120V
Văn hóa văn nghệ dân gian ở Hội An là bộ phận di sản bao gồm nhiều loại hình, hình thái, được bảo lưu bền bỉ trong cuộc sống thường ngày và trong ký ức của các thế hệ cư dân địa phương liên tục từ...
Ký hiệu xếp giá: 306.095 973 8 B510V
Sách nghiên cứu về nét văn hóa truyền thống ở xã Hiển Khánh huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định, là một miền đất cổ nằm trong huyện Hiển Khánh đời Lý Trần còn lưu trữ nhiều truyền thuyết và di tích lich sử...
Đang xem: 1064