Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
518 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 951.1 TK
Chương I : Mấy nét về tình hình thế giới và Đông Nam Á Chương II : Đường lối CM XHCN ở Việt Nam Chương III : Chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa bành trướng bá quyền Trung Quốc Chương IV : Mấy vấn đề...
Ký hiệu xếp giá: 386.1 H100K
Sách bao gồm những nội dung: Giao tiếp và kiến thức có duyên trong giao tiếp làm quen; Giao tiếp và hình tượng; Giao tiếp và hiểu người; Giao tiếp và vinh dự; Giao tiếp và thành đạt; Giao tiếp và tâm...
Ký hiệu xếp giá: 386.1 L566Đ
Chủ đề: Văn hoá; Ứng xử
Sách giới thiệu một số mưu kế trong giải quyết và xử lý vấn đề. Mỗi mưu kế được viết theo ba nội dung: nguồn gốc, chú bình, dẫn chuyện, độc giả có thể rút ra những kinh nghiệm thành công, bài học...
Ký hiệu xếp giá: 386.1 TR300T
Cuốn sách trình bày và phân tích một số bài học từ cổ trí kim về đối nhân xử thế, những bài học nhân cách, phẩm chất cần có để thành công trong cuộc sống.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 601 H450CH
Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện nội dung tư tưởng Văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận. Sách bao gồm những phần chính: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ...
Ký hiệu xếp giá: 923 L250TH
Chủ đề: Văn hoá; Tiểu luận
Sách bao gồm những bài viết sau: Trong ý thức nghệ thuật của NGuyễn Thi; Cảm giác không bình yên; Giữ gìn niềm tin thiêng liêng của văn học; Sáng tạo văn học cũng cần có sự thề nghiệm; Tiếng nói...
Ký hiệu xếp giá: 540.015 Co-H
NHIỆT ĐỘNG HOÁ HỌC Chương 1: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động vào hoá học - Nhiệt hoá học Chương 2: Áp dụng nguyên lý thứ hai của nhiệt động vào hoá hcọ . Chiều và giới hạn tự diễn biến quá...
Ký hiệu xếp giá: 540.015 Co-H
NHIỆT ĐỘNG HOÁ HỌC Chương 1: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động vào hoá học - Nhiệt hoá học Chương 2: Áp dụng nguyên lý thứ hai của nhiệt động vào hoá hcọ . Chiều và giới hạn tự diễn biến quá...
Ký hiệu xếp giá: 535.854 13 Ca-H
Chương 1: Khái niệm về các phương pháp phổ Chương 2: Phương pháp phổ quay phổ hồng ngoại vá Raman Chương 3: Phương pháp phổ tử ngoại và khả biến Chương 4: Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân...
Đang xem: 1576