Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
676 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 651.7 L964C
Sách trình bày những kiến thức, nguyên tắc cơ bản về soạn thảo và ký kết hợp đồng dân sự; những mẫu hợp đồng phổ biến trong giao dich dân sự, thương mại.
Ký hiệu xếp giá: 004.62 L250M
Cuốn sách này trình bày những thủ thuật trong: công cụ, lập kế hoạch và nội dung; HTML, XHTML, CSS vaftinhs năng truy xuất; thiết kế các Site để thành công lâu dài.
Ký hiệu xếp giá: 005.362 HTML
Phần 1: HTML Hyper Text Markup Language Phần 2: JavaScript Phần 3: ASP Active Server Pages
Ký hiệu xếp giá: 005.362 Ng-L
mục lục Chương I: Tiếng việt Chương II: Tiến hoa Chương III: Tiếng nhật Chương IV: Tiếng hàn Chương V: Tiếng Lào Chương VI: Tiếng thái Chương VII: Tiếng campuchia Chương VIII: Tiếng quốc tế ngữ...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 82 D307QU
Nội dung của quyển sách gồm có: giao tiếp và mô hình giao tiếp, truyện học và ngữ pháp truyện, phân tích hội thoại, phân tích diễn ngôn, văn bản và đặc trưng của văn bản, ngôn ngữ nói và viết, mạng...
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Gi-D
Mục lục Phần I: Sơ lược về windows Phần II: Microsoft word for windows CHương I: Các thao tác cơ bản của windows Chương II: Các chức năng nâng cao của word 2000 Phần Ba: Microsoft excel 2000 Chương...
Ký hiệu xếp giá: 651.7 NG527TH
Chủ đề: Văn bản
Nội dung cuốn sách gồm có: những vấn đề chung về văn bản; sử dụng ngôn ngữ trong văn bản; soạn thảo vưn bản quy phạm pháp luật; soạn thảo văn bản tác nghiệp hành chính; văn bản quản trị kinh doanh;...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 82 TR120NG
Nội dung chính của quyển sách bao gồm hai phần chính: phần 1 là vần đề tính liên kết và đơn vị liên kết văn bản, phần 2 là những phương thức liên kết giữa các phát ngôn.
Ký hiệu xếp giá: 006.74 D835
This book introduces HTML and CSS in a way that makes them accessible to everyone - hobbyists, students, and professionals - and it’s full-color throughout. It utilizes information graphics and...
Đang xem: 1064