Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1140 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 652 V561TH
Cuốn sách này cung cấp những kiến thức tổng quát và cơ bản về kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản.
Ký hiệu xếp giá: 652 NGH307V
Nội dung cuốn sách gồm có: mẫu soạn thảo một số văn bản thông dụng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và tổ chức kinh tế; mẫu soạn văn bản diễn thuyết và thư từ; mẫu văn bản trợ giúp pháp...
Ký hiệu xếp giá: 091.440 TK
http://172.16.0.250/elib hjfuyfhyu jufgtd jkbvh hjkgjk jghj ugjyf gujg
Ký hiệu xếp giá: 091.330 TK
Đang xem: 1876