Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1573 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 306.095 190 3 K106C
Sách cung cấp kiến thức về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị của đất nước Hàn Quốc và các vấn đề có liên quan.
Ký hiệu xếp giá: 895.703 T550V
Từ điển cung cấp và giải thích những từ ngữ thường gặp trong các tác phẩm và về văn học của Hàn Quốc và thế giới trong khoảng 100 năm trở lại bằng tiếng hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 306.095 1 L250KH
Cuốn từ điển bao gồm các thuật ngữ, tên riêng liên quan đến lĩnh vực Văn hóa cổ truyền Trung Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 330.03957 Y511
Từ điển cung cấp và giải thích những thuật ngữ về kinh tế bằng tiếng Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 330.03957 U28
Từ điển giải thích khoảng 400 thuật ngữ về lĩnh vực kinh tế bằng tiếng Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 330.03957 Y514
Từ điển cung cấp và giải thích những thuật ngữ về kinh tế bằng tiếng Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 306.09519 T7721D
Cuốn sách này tổng kết các đặc trưng văn hóa truyền thống của Hàn Quốc đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu của các học giả Hàn Quốc và Việt Nam. Đồng thời trên cơ sở những biến đổi mạnh mẽ của điều...
Ký hiệu xếp giá: 398 K400R
Cuốn sách giới thiệu những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đất nước Hàn Quốc thông qua những bài viết và bức tranh minh họa. Thông qua cuốn sách bạn đọc có được cái nhìn tổng quát về nền...
Ký hiệu xếp giá: 306.095 K495t
Chương I: Biểu lộ tình cảm cảu nền văn hóa ba nước. Chương II: Bóng dáng của con người ba nước. Chương III: con người ba nước, káhc nhau như vậy. Chương IV: Dân tộc tính của người ba nước. Chương V:...
Ký hiệu xếp giá: 306.03 CH200V
Cuốn từ điển này tập hợp các biểu tượng, gợi hình và gợi ý thuộc lĩnh vực văn hóa thế giới. Từ điển mô tả những mối quan hệ giữa các hình ảnh, các tư tưởng, các tín điều, các xúc cảm mà hơn 1200 từ...
Đang xem: 682