Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1544 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 D561S
Văn hóa dân gian dân tộc Nùng rất phong phú, trong đó dân ca là một mảng giữ vị trí trung tâm. Nói về dân ca thì không thể không nhắc tới Lịn thại, đó là những khúc ca được thanh niên nam nữ Nùng Inh...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 99 V115H
Đây là một tuyển tập được biên soạn trên cơ sở tài liệu sưu tầm điền dã, phản ánh toàn diện gia tài văn học dân gian mà các cộng đồng dân tộc Việt - Khmer - Hoa còn lưu giữ được cho tới ngày nay trên...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 971 4 TR120V
Sách nghiên cứu về văn hóa dân gian người Sán Chí ở tỉnh Thái Nguyên. Nội dung sách gồm có: môi trường sinh thái tự nhiên và lịch sử tộc người Sán Chí ở tỉnh Thái Nguyên; tín ngưỡng và lễ hội dân...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 41 H407A
Sách sưu tầm, giới thiệu tác phẩm Mo lên trời của dân tộc Mường sống ở tỉnh Thanh Hóa, đây là những bài ca mang tính tín ngưỡng dân gian từ thủa xa xưa và luôn luôn gắn bó, tác động mạnh mẽ, tích cực...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 1 H407M
Sách nghiên cứu, trình bày các vấn đề: tổng quan về làng Sẹt - thôn Trung Thành; văn hóa dân gian làng Sẹt; dân ca người Thổ làng Sẹt - Trung Thành.
Ký hiệu xếp giá: 390.095 92 CH100R
Sách thu thập, giới thiệu một số tài liệu, ghi chép về đời sống văn hóa - xã hội của tộc người Raglai ở Khánh Hòa sinh sống chủ yếu ở độ cao trên dưới 500 mét so với mực nước biển.
Ký hiệu xếp giá: 390.099 592 NG527TH
Cuốn sách được chia làm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu khái quát về xã Phúc Sen, điều kiện tự nhiên và những đặc điểm cũng như thành tựu chung về kinh tế xã hội; Chương 2: Tập trung giới thiệu văn...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 975 2 TR120V
Văn hóa văn nghệ dân gian ở Hội An là bộ phận di sản bao gồm nhiều loại hình, hình thái, được bảo lưu bền bỉ trong cuộc sống thường ngày và trong ký ức của các thế hệ cư dân địa phương liên tục từ...
Ký hiệu xếp giá: 306.095 973 8 B510V
Sách nghiên cứu về nét văn hóa truyền thống ở xã Hiển Khánh huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định, là một miền đất cổ nằm trong huyện Hiển Khánh đời Lý Trần còn lưu trữ nhiều truyền thuyết và di tích lich sử...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 973 8 B510V
Vĩnh Hào là một xã của huyện Vụ Bản, Nam Định, là một nơi còn nhiều phong tục tập quán lâu đời, nhiều lễ hội làng đông vui, náo nhiệt mang đậm tính văn hóa dân gian. Cuốn sách tìm hiểu về những nét...
Đang xem: 849