Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2277 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.076H151t
Brief contents: PART I: NEWTON IS LAWS: Concepts of motion; Kinematics: The mathematics of motion; Vectors and coordinate systems; Force and motion; Dynamic: Motion along a line, Motion in a plane,...
Ký hiệu xếp giá: 530.076B103T
Nội dung của cuốn sách bao gồm các bài tập: Cơ học lý thuyết (chuyển động của chất điểm, chuyển động của hệ chất điểm, cơ học giải tích, dao động nhỏ); điện động lực học và thuyết tương đối (giải...
Ký hiệu xếp giá: 530.107 6Gi-L
Chương 11: Sự quay Chương 12: Sự lăn - Mômen quay và Mômen xung lượng Chương 13: Cân bằng và Đàn hồi Chương 14: Dao động Chương 15: Sự hấp dẫn Chương 16: Chất lưu Chương 17: Sóng I Chương 18: Sóng...
Ký hiệu xếp giá: 530.150 76Gi-N
A : ĐIỆN HỌC Chương 1: Trường tĩnh điện Chương 2: Vật dẫn - Tụ điện Chương 3: Điện môi Chương 4: Từ trường Chương 5: Hiện tượng cảm ứng điện từ Chương 6: Các tính chất từ của các chất Chương 7:...
Ký hiệu xếp giá: 530B883s 2004
Contents Chapter 1 Review of mahtematics Chapter 2 Measurement and physics Chapter 3 Motion in one dimension Chapter 4 Motion in plane Chapter 5 Newton is laws of motion Chapter 6 Circular motion...
Ký hiệu xếp giá: 535.076L561D
Cuốn sách này trình bày các vấn đề quang lý và vật lý lượng tử, bao gồm: giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, quang học lượng tử, thuyết nguyên tử của Bo, cơ học lượng tử, nguyên...
Ký hiệu xếp giá: 620.112 076B510TR
Bài tập Sức bền vật liệu được soạn theo chương trình môn học Sức bền vật liệu. Mỗi chương đều có tóm tắt lý thuyết và đưa ra các ví dụ vừa để minh họa vừa làm bài giải mẫu. Các bài tập đều có đáp số...
Ký hiệu xếp giá: 620.112 076TR120CH
Cuốn sách này gồm 15 chương, là những chương cơ bản của sức bền vật liệu, trong đó có hai phần: phần đầu dành cho các đầu bài, phần hai là các đáp số và lời giải một số bài tiêu biểu.
Ký hiệu xếp giá: 531.1Cơ-T
PHẦN THỨ NHẤT : TĨNH HỌC Chương 1: Hệ lực phẳng Chương 2: Hệ lực không gian PHẦN THỨ HAI : ĐỘNG HỌC Chương 3: Chuyển động của điểm Chương 4: Chuyển động đơn giản nhất của cố thể Chương 5: Phân và hợp...
Đang xem: 950