Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
446 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 610.7TR561V
Giới thiệu 9 chủ đề thường gặp trong việc đào tạo giảng viên về sư phạm y học, mỗi chủ đề được cấu trúc gồm 3 phần: phần bài giảng, phần tài liệu học tập và phần hướng dẫn tổ chức thực hiện bài giảng.
Ký hiệu xếp giá: 570.071Si-H
Chương 1: Đối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của LLGDSH Chương 2: Nhiệm vụ DHSH ở trường phổ thông Chương 3: Nội dung DHSH ở phổ thông Chương 4: PPDHSH ở trường phổ thông Chương 5: Sự hình...
Ký hiệu xếp giá: 657.48G434
Những nội dung trình bày trong sách là những nội dung cơ bản nhất của môn học kế toán tài chính, bao gồm: tổng quan về kế toán tài chính; kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 7GI-108TR 2013
Nội dung cuốn sách nghiên cứu tổng quan về Marketing, môi trường marketing của doanh nghiệp, hành vi khách hàng, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing; Các quyết định về: sản phẩm,...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1PH104TH
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: tổng quan về marketing, cơ sở của các quyết định marketing, chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách kênh phân phối, chính sách truyền thông marketing.
Ký hiệu xếp giá: 006.6V400Đ
SáGiáo trình này gồm những nội dung chính sau: khái quát về xử lý ảnh; ảnh số hóa và sự cảm nhận thị giác; lấy mẫu ảnh; các loại nhiễu; các thiết bị thu ảnh và hiển thị ảnh; các phép toán xử lý ảnh;...
Ký hiệu xếp giá: 495.68J358 1
Sách có 2 phần có 25 bài học: 15 bài học đầu tiên bao gồm hiragana (phần 1) ,10 katakana ở phần 2 của cuốn sách.
Đang xem: 457