Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2968 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.02H3324a 2008
Academic Writing and Publishing will show academics (mainly in the social sciences) how to write and publish research articles. Its aim is to supply examples and brief discussions of recent work in...
Ký hiệu xếp giá: 428.24S9718a 2004
The second edition of this successful guide to writing for graduate-and undergraduate-students has been modified to include updates and replacements of older data sets; an increased range of...
Ký hiệu xếp giá: 720.104Ca-T
Phần 1: Lịch sử kiến trúc Việt Nam và Hà Nội Phần 2: Lịch sử kiến trúc thế giới Phần 3: Kiến trúc nhà ở, nhà công cộng và đô thị Phần 4: Lý luận kiến trúc và phê bình kiến trúc
Ký hiệu xếp giá: 808.6L6514
Contents: using our letters; using our letters; letters across the classroom; letters out from the class.
Ký hiệu xếp giá: 511To-H
Chương 1: Đại số logic Chương 2: Thuật toán Chương 3: Graph Chương 4: Đại số Boole
Ký hiệu xếp giá: 495.7K843 1
Cuốn sách "Tiếng Hàn 100 giờ 1" (phiên bản tiếng Anh và tiếng Hàn) do Trung tâm Hàn ngữ Đại học Yonsei biên soạn, Đại học Yonsei xuất bản, là sách giáo khoa cấp cao cấp để chinh phục Hàn Quốc trong...
Ký hiệu xếp giá: 495.7K843 3 2009
Cuốn sách "Tiếng Hàn 100 giờ " do Trung tâm Hàn ngữ Đại học Yonsei biên soạn, Đại học Yonsei xuất bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.7K843 4
Cuốn sách "Tiếng Hàn 100 giờ 4"
Đang xem: 223