Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2624 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.02 H3324a 2008
Academic Writing and Publishing will show academics (mainly in the social sciences) how to write and publish research articles. Its aim is to supply examples and brief discussions of recent work in...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 S9718a 2004
The second edition of this successful guide to writing for graduate-and undergraduate-students has been modified to include updates and replacements of older data sets; an increased range of...
Ký hiệu xếp giá: 720.104 Ca-T
Phần 1: Lịch sử kiến trúc Việt Nam và Hà Nội Phần 2: Lịch sử kiến trúc thế giới Phần 3: Kiến trúc nhà ở, nhà công cộng và đô thị Phần 4: Lý luận kiến trúc và phê bình kiến trúc
Ký hiệu xếp giá: 808.6 L6514
Contents: using our letters; using our letters; letters across the classroom; letters out from the class.
Ký hiệu xếp giá: 511 To-H
Chương 1: Đại số logic Chương 2: Thuật toán Chương 3: Graph Chương 4: Đại số Boole
Ký hiệu xếp giá: 495.611 TR120V
Sacgh gồm những nội dung sau: giới thiệu về Kanji, 24 quy tắc tạo thành Kanji, tìm hiểu thêm một số Kanji.
Ký hiệu xếp giá: 495.611 TR120V
Nội dung cuốn sách gồm: 24 quy tắc tạo thành Kanji (quy tắc 13-24), mối quan hệ giữa âm hán việt và âm on của Kanji trong tiếng Nhật.
Đang xem: 1925