Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1504 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 327.5970593P675D
Trong cuốn sách này tác giải ghi lại những điều thấy được trong quá trình công tác tại Việt Nam đi tới các vùng, miền, gặp gỡ trao đổi với các vị lãnh đạo tỉnh, thành phố, tìm hiểu quá trình thành...
Ký hiệu xếp giá: 341.2473S6428
Brief Contents: Introduction; Historical Background; The Three Spheres of Indonesia 's Foreign Policy Outlook; Economic and Political Crisis in Indonesia; Themes in Indonesia 's Relations with Asean;...
Ký hiệu xếp giá: 337.597K312T
Cuốn sách này trình bày: khái quát về hoạt động kinh tế đối ngoại, những vấn đề cơ bản của kinh tế thế giới, hệ thống tài chính - tiền tệ quốc tế, hoạt động kinh tế đối ngoại chủ yếu của Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 915.930 4TR120V
Sách giới thiệu đất nước Thái Lan với các đặc điểm về: lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa - xã hội, du lịch, giáo dục, du học.
Ký hiệu xếp giá: 577.309 597 55TR120S
Cuốn sách nghiên cứu về ý nghĩa và công dụng của các loại dây rừng và động vật tới đời sống con người ở cao nguyên Vân Hòa tỉnh phú Yên. Sách gồm hai phần chính: Dây rừng tại cao nguyên Vân Hòa và...
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597NG527TH
Làng Đồng Bằng còn có tên Đào Động, nay thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đền Đồng Bằng còn tên gọi là Vua Cha Bát Hải hoặc đền Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, hội đền Đồng Bằng vào...
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597 36H407TH
Nội dung sách giới thiệu về làng Vọng Lỗ, lễ hội Tuân tòng sự tích và lễ hội Tuân tòng sự tích hiện nay ở làng Vọng Lỗ; giới thiệu về xã Quỳnh Hoa, về đời sống vật chất, đời sống tinh thần ở Quỳnh...
Ký hiệu xếp giá: 394.120 959 736PH104M
Nội dung cuốn sách gồm 3 nội dung chính: Giới thiệu về đất và con người Thái Bình; Những thức ăn thường ngày của người Thái Bình: thức ăn chế biến từ lúa gạo, cây lương thực. Thức ăn chế biến từ rau...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 056H566CH
Trình bày hướng dẫn phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), hướng dẫn về: khai báo chi tiết về hàng tạm nhập - tái nhập, khai hải quan, xuất nhập khẩu thương mại và hàng hóa XNK tại chỗ, hàng hóa...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 087T310H 2014
Nội dung sách gồm những phần sau: Phần I: Luật Hải quan được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015); Phần II: INCOTERMS (song ngữ Việt - Anh); Phần III:...
Đang xem: 248