Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
991 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.54 TK
Chương 1: Những thuyết lý cơ bản về trò chơi Chương 2: giới thiệu một số trò chơi
Ký hiệu xếp giá: 335.53 CN
Phần 1: Đảng, Bác Hồ nói về vai trò của thanh thiếu niên Phần 2: Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho thanh niên Phần 3: Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội, Hội Phần 4: Một số văn bản chỉ đạo...
Ký hiệu xếp giá: 335.53 Tk
Mục lục Lời giới thiệu I. Mục tiêu, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2002-2007 II. Khẩu hiệu hành động
Ký hiệu xếp giá: 335.533 TK
Những nội dung cơ bản của công tác phát triển đoàn viên mới Mở lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn cho thanh thiếu niên Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới Bồi dưỡng đoàn viên thông qua việc thực hiện chương...
Ký hiệu xếp giá: 335.538 1 TK
Mục lục Chương I: Chuyện thật như đùa Chương II: Duyên nợ với đoàn Chương III: Đội ngũ tuổi trẻ Chương IV: Cơ sở oi ta đã về đây Chương V: bên lề đại hội Chương VI: Ai bảo đi tây là sướng Chương VII:...
Ký hiệu xếp giá: 335.531 Đ-Lệ
Phần 1: Những vấn đề về đoàn viên Phần 2: Những vấn đề tổ chức của Đoàn TNCS HCM Phần 3: Những vấn đề về tổ chức cơ sở đoàn Phần 4: tổ chức Đoàn khối, Đoàn ngành, ... Phần 5: tổ chức đoàn trong quân...
Ký hiệu xếp giá: 335.533 3 Tk
Mục lục I. Chương trình IPM quốc gia Việt Nam II. Hội thi" thanh niên nông thông với chương trình IPM" III. Cách tổ chức thi cá nhân IV: Cách tổ chức thi tập thể V: Thi văn nghhệ IMP
Ký hiệu xếp giá: 335.533 STay
Những hiểu biết cơ bản về Đoàn, Hội, Đội Những vấn đề cơ bản về chi đoàn Sinh hoạt chi đoàn, đại hội chi đoàn Công tác đoàn viên Ban chấp hành chi đoàn Bí thư chi đoàn
Đang xem: 1486