Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
229 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 L250KH
Cuốn sách này tóm tắt lý thuyết mỗi chương, đưa ra các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, bài tập tổng hợp và một số đề thi cao học của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Nội dung chính gồm: giải tích tổ...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 H407NG
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Xác suất của biến cố và các công thức tính xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên; Một số quy luật phân...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 L250KH
Cuốn sách này tóm tắt lý thuyết mỗi chương, đưa ra các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, bài tập tổng hợp và một số đề thi cao học của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Nội dung chính gồm: giải tích tổ...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 1 H407NG
Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: lý thuyết xác suất; thống kê toán; các đề thi tham khảo; phụ lục. Đầu mỗi chương có phần tóm tắt lý thuyết, có một số bài tập có lời giải chi tiết, các bài tập chỉ...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 D561NG
Nội dung giáo trình gồm có: giải tích tổ hợp; phép thử và biến cố; xác suất và công thức tính; biến số ngẫu nhiên; lý thuyết mẫu; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thiết; hồi quy tuyến tính.
Ký hiệu xếp giá: 519.507 1 L250KH
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tài yếu tố về tập hợp và giải tích tổ hợp; Các khái niệm cơ bản của xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên; Các quy luật phân phối xác suất; Các định lý giới...
Ký hiệu xếp giá: 519.501 H400NG
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Lý thuyết xác suất: Xác suất của biến cố và các công thức tính xác suất. Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên, Một...
Ký hiệu xếp giá: 519.501 TR120GI
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Các khái niệm, công thức cơ bản; đại lượng ngẫu nhiên - quy luật phân phối xác suất; các quy luật phân phối xác suất thông dụng; đại lượng ngẫu nhiên...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 N5765T2016
Nội dung sách trình bày những cách thức và phương pháp xử lý, phân tích và thiết kế thí nghiệm trong công nghệ hóa học và thực phẩm với sự trợ giúp của phần mềm Statgraphics Centurion XVI...
Ký hiệu xếp giá: 519.2 Xa-K
Chương 1: Tập hợp và giải tích tổ hợp Chương 2: Sự ngẫu nhiên và xác suất Chương 3: Biến ngẫu nhiên Chương 4: Vectơ ngẫu nhiên Chương 5: Các Định lý giới hạn Chương 6: Mẫu ngẫu nhiên Chương 7: Ước...
Đang xem: 284