Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
349 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690.24 Ng-B
Mục lục Chương I: Công tác khảo sát và thiết kế sửa chữa, gia cố công trình xây dựng CHương II: Gia cố kết cấu bêtông cốt thép Chương III: Gia cố kết cấu gạch đá Chương IV: Gia cố kết cấu thép CHương...
Ký hiệu xếp giá: 690.215 74 Ng-B
Mục lục Phần I: Tình trạng hư hỏng của kết cấu bê tông cốt thép CHương I: Đặc điểm của vật liệu bêtông và kết cấu bêtông cốt thép Chương II: Tình trạng hư hỏng của kết cấu bêtông cốt thép Chương III:...
Ký hiệu xếp giá: 690.215 704 Ti-C
Mục lục Giới thiệu tiêu chuẩn ACI 318-02 Cơ sở tính toán kết cấu bê tông cốt thep` theo tiêu chuẩn ACI 318-02 TÍnh toán cấu kiện chịu mô hình men uốn Tính toán cấu kiện chụi lực cắt Tính toán cấu...
Ký hiệu xếp giá: 621.31 T100NG
Cuốn sách này trình bày 500 câu hỏi và đáp án về thực hành sửa chữa máy điện và động cơ điện. Các câu hỏi được sắp xếp theo từng chủ điểm, như: máy phát điện một chiều, máy phát điện DC, máy phát...
Ký hiệu xếp giá: 629.287 D415a 2017
Contents: introduction; diagnostic techniques; tools and equipment; sensors, actuators and oscilloscope diagnostics; on-board diagnostics; engine systems; chassis systems; electrical systems;...
Ký hiệu xếp giá: 629.25040288 G477a 2017
Contents: engine operation; engine shop safety; diagnosing engine problems; engine removal, disassembly, inspection, and in-chassis repairs; cleaning the engine; measuring; cylinder head: parts and...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 803 Ca-D
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý vận hành, cách cấu tạo cũng những hư hỏng thường gặp và cách bảo trì.
Ký hiệu xếp giá: 629.28 T1646c 2010
Giới thiệu định luật Ohm, kiểm tra sự sụt ấp, dụng cụ kiểm tra điện tử, ắc quy. Trình bày về hệ thống nạp điện và hệ thống khởi động, hệ thống đánh lửa, hệ thống phun nhiên liệu, sợ đồ hệ thống điện,...
Ký hiệu xếp giá: 621.436 Do-D
Phần 1: Giới thiệu động cơ Điezen Phần 2: Các bộ phận của động cơ Điezen Phần 3: Các hệ thống động cơ Điezen Phần 4: Hệ thống phun nhiên liệu Phần 5: Các hệ thống điện Phần 6: Chạy rà , sử lý và...
Ký hiệu xếp giá: 621.43 Th-X
Bài 1: Giới thiệu Các động cơ Bài 2: Xưởng động cơ và thông tin bảo trì Bài 3: An toàn xưởng động cơ Bài 4: Đệm kin đệm lót và các kiểu nối ghép Bài 5: Các cơ sở của sự vận hành động cơ Bài 6: Điện...
Đang xem: 425