Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
254 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690.029 T310H
Cuốn sách giới thiệu bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đơn giá xây dựng ở Thành phố Hà Nội ở các công đoạn: phần khảo sát xây dựng, lắp đặt, sữa...
Ký hiệu xếp giá: 690.029 Ly-D
Phần 1: Giới thiệu Phần 2: Nhu cầu trong công nghiệp XD Phần 3: Quá trình cung cấp của ngành XD
Ký hiệu xếp giá: 690.531 382 Le-T
Mục lục Mục lục CHương I: Các phương pháp nghiên cứu Chương II: Ổn định của thanh thẳng Chương III: Ổn định của hệ thanh phẳng CHương IV: Ổn s9ịnh của thanh cong Chương V: Ổn định của thanh mỏng tiết...
Ký hiệu xếp giá: 711.7 Qu-T
Phần 1: Quy hoạch đường giao thông nông thôn Phần 2: Thiết kế và xây dựng cầu, đường Giao thông nông thôn
Ký hiệu xếp giá: 657.42076 P535B2014
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp; chi phí và phân loại chi phí; kế toán các yếu tố quá trình sản xuất; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Ký hiệu xếp giá: 657.42076 P535B2009
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp; chi phí và phân loại chi phí; kế toán các yếu tố quá trình sản xuất; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 D163Đ1
Cuốn sách này gồm những nội dung sau: giới thiệu về định giá, các phương pháp định giá, đọc hiểu các báo cáo tài chính, những khái niệm cơ bản của rủi ro, lý thuyết và các mô hình định giá quyền...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 D163Đ2
Cuốn sách này gồm những nội dung sau: đánh giá các công ty dịch vụ tài chính, định giá doanh nghiệp có thu nhập âm, định giá những công ty trẻ hay mới khởi sự, định giá các công ty tư nhân, mua lại...
Ký hiệu xếp giá: 658.150711 G434t 2019
Chủ đề: Giá cả
Tổng quan về quản trị giá trong doanh nghiệp. Trình bày các nội dung: xác định và phân tích chi phí, phân tích tài chính, phân tích cầu thị trường và hành vi khách hàng, phân tích cạnh tranh trong...
Đang xem: 635