Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1481 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690.068P535g 2015
Sách trình bày những vấn đề sau: Tổng quan về quản lý dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng; nội dung cơ bản của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; mô hình cơ cấu tổ chức và truyền thông tích...
Ký hiệu xếp giá: 690.06Đ450TH
Cuốn sách này trình bày những nguyên tắc quản lý một dự án xây dựng bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị, qua giai đoạn thiết kế và thi công, cho đến giai đoạn hoàn thành dự án.
Ký hiệu xếp giá: 690.06Đ450TH
Cuốn sách này trình bày những nguyên tắc quản lý một dự án xây dựng bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị, qua giai đoạn thiết kế và thi công, cho đến giai đoạn hoàn thành dự án.
Ký hiệu xếp giá: 690.06U571 2014
Sách trình bày các vấn đề sau: giao diện Microsoft Project 2007; thiết lập mặc định cho Ms Project 2007; thiết lập lịch cho dự án; nhập dữ liệu cho dự án; phân phối lịch trình và đường găng; sơ đồ...
Ký hiệu xếp giá: 690.029Ly-D
Phần 1: Giới thiệu Phần 2: Nhu cầu trong công nghiệp XD Phần 3: Quá trình cung cấp của ngành XD
Ký hiệu xếp giá: 690.531 382Le-T
Mục lục Mục lục CHương I: Các phương pháp nghiên cứu Chương II: Ổn định của thanh thẳng Chương III: Ổn định của hệ thanh phẳng CHương IV: Ổn s9ịnh của thanh cong Chương V: Ổn định của thanh mỏng tiết...
Ký hiệu xếp giá: 711.7Qu-T
Phần 1: Quy hoạch đường giao thông nông thôn Phần 2: Thiết kế và xây dựng cầu, đường Giao thông nông thôn
Đang xem: 772