Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
64 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690.028 04Ti-V
Chương 1: Khái niệm chung về máy XD Chương 2: Các phương tiện vận chuyển Chương 3: Máy nâng Chương 4: Máy làm đất Chương 5: Thiết bị gia cố nền móng Chương 6: Máy và thiết bị gia công đá Chương 7:...
Ký hiệu xếp giá: 690.02TCXD
Phương pháp thử 1. Xi măng, vôi, thạch cao 2. Cốt liệu XD 3. Bê tông, Hỗn hợp bêtông 4. Gốm sứ XD 5. Gỗ 6. Kim loại
Ký hiệu xếp giá: 621.3981GP-I
Chapter 1 - Introduction to the GSM System Chapter 2 - GPRS Services Chapter 3 - Overview of GPRS Chapter 4 - Radio Interface: Physical Layer Chapter 5 - Radio Interface: RLC/MAC Layer ...
Ký hiệu xếp giá: 002.071 340TK
Chương 1: Khái quát về luật xây dựng Chương 2: Quy hoạch XD và việc đánh giá tác đông môi trường đối với các đồ án quy hoạch xây dựng Chương 3: Dự án đầu tư xây dựng Chương 4: Thiết kế công trình XD...
Ký hiệu xếp giá: 690.215 7Kê-T
Chương 1: Sàn BTCT Chương 2: Khung BTCT Chương 3: Móng Chương 4: Nhà công nghiệp một tầng
Ký hiệu xếp giá: 624.15CH125NG
Nội dung của sách gồm có: khái niệm về nền móng, móng nông, cọc chịu tải trọng đứng, cọc chịu tải ngang và móng cọc, gia cố nền và đất có cốt.
Ký hiệu xếp giá: 006.6AutoCAD
Chương 1: Bản vẽ mẫu Chương 2: Vẽ hình học Chương 3: Lớp và nhóm lớp Chương 4: Thiết kế CAM Chương 5: TÍnh moment quán tính và đường đàn hồi Chương 6: Thiết kế trục và bánh răng Chương 7: Tính toán...
Ký hiệu xếp giá: 690.172 12NCKH-GV
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CHƯƠNG 3: VAI TRÒ CỦA VÁCH CỨNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHƯƠNG 4: CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Ký hiệu xếp giá: 690.028 04Ti-V
Chương 1: Khái niệm chung về máy XD Chương 2: Các phương tiện vận chuyển Chương 3: Máy nâng Chương 4: Máy làm đất Chương 5: Thiết bị gia cố nền móng Chương 6: Máy và thiết bị gia công đá Chương 7:...

Trước

01

02

03

04

05

06

07

Sau

Đang xem: 263