Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1103 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T252 2015
TCVN 5574:2012 bao gồm phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn viện dẫn, những chỉ dẫn chung của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-tiêu chuẩn thiết kế, tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, các trạng thái giới...
Ký hiệu xếp giá: 690.028 04 Ti-V
Mục lục Máy đào và chuyển đất- các phương pháp xác định các kích thước quay vòng của máy bánh lốp - Máy đào và chuyển đất- các phương pháp đo khối lượng toàn bộ máy, thiết bị công tác và các bộ phận...
Ký hiệu xếp giá: 690.028 04 Ti-V
Mục lục Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng nguyên tắc cơ bản II. Đánh giá chất lượng công tác xây lắp- nguyên tắc cơ bản III. Bàn giao công trình xây dựng- nguyên tắc cơ bản IV: Nghiệm...
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T310H 2011
Nội dung sách gồm các phần sau: tiêu chuẩn về quy trình thí nghiệm, phương pháp thử vật liệu; tiêu chuẩn về quy trình thí nghiệm và đánh giá mặt đường.
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T310H 2011
Nội dung sách gồm các phần sau: tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế đường ô tô; tiêu chuẩn thiết kế đường nông thôn, đường đô thị; tiêu chuẩn thiết kế bến phà, bến cầu phao đường bộ; tiêu chuẩn thiết kế...
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 1
Tập một gồm những nội dung chính sau: Thuật ngữ; Kí hiệu; Số liệu, kích thước dùng trong thiết kế xây dựng; Thông tin.
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 11
Phương pháp thử: Thủy tinh, kính XD; Vật liệu lợp và chất dẻo; Vật liệu chịu lửa; Đất XD; Nước; Không khí
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 2
Sách tập hợp các tiêu chuẩn thiết kế xây dựng: quy hoạch, khảo sát, những vấn đề chung về thiết kế.
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 3
Tiêu chuẩn thiết kế : Kết cấu xây dựng
Đang xem: 888