Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
663 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 693.5Cô-M
Chương 1: Tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển Ximăng Chương 2: Tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển cốt liệu Chương 3: Chế tạo hỗn hợp Bêtông Ximăng Chương 4: Chế tạo hỗn hợp Bêtông Siliccát và Bêtông tổ...
Ký hiệu xếp giá: 693.5Cô-M
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Hỗn hợp Bêtông Chương 3: Quá trình rắn chắc của Ximăng và sự hình thành cấu trúc đá ximăng Chương 4: Những tính chất cơ bản của Bêtông Chương 5: Bêtông Ximăng cốt liệu đặc...
Ký hiệu xếp giá: 666.8Cô-D
Chương 1: Cấu trúc và tính chất vật lý - Kỹ thuật phân loại sản phẩm Chương 2: Gốm tường Chương 3: Các chi tiết và kết cấu bằng Gốm Chương 4: Vật liệu lợp Chương 5: Sản phẩm dùng cho mặt ngoài công...
Ký hiệu xếp giá: 691.95Cô-N
Chương 1: Phân loại vật liệu cách nhiệt Chương 2: Các tính chất cơ bản của vật liệu cách nhiệt Chương 3: Các phương pháp chế tạo vật liệu có cấu trúc rỗng lớn Chương 4: Sợi khoáng nhân tạo và các sản...
Ký hiệu xếp giá: 690.28Cô-Đ
Chương 1: Sơ lược lịch sử lắp ghép Chương 2: Những khái niệm cơ bản Chương 3: Các loại dụng cụ, máy móc, thiết bị lắp ghép Chương 4: Công nghệ các quá trình chuẩn bị Chương 5: Lắp ghép các kết cấu...
Ký hiệu xếp giá: 620.191Đâ-D
Chương 1: Các đặc tính của pha rắn Chương 2: Các đặc tính của pha lỏng và pha khí Chương 3: Tính chất hấp phụ của đất Chương 4: Cấu trúc của đất Chương 5: Các tính chất vật lý của đất Chương 6: Các...
Ký hiệu xếp giá: 691.029Đi-B
Chương 1: Định mức vật liệu dùng trong công tác bê tông Chương 2: Định mức vật liệu dùng cho công tác xây, trát, láng, lát, làm trần, làm mái, quét vôi, bả, sơn... Chương 3: Định mức vật liệu làm...
Ký hiệu xếp giá: 694Đô-D
1. Cửa sổ 2. Cánh cửa và cửa chớp 3. Cầu thang và lan can 4. Bảo quản đồ gỗ 5. Từ vựng
Ký hiệu xếp giá: 620.17Ky-M
1. Trộn Bêtông 2. Thi công bêtông một số cấu kiện 3. Vật liệu thép XD 4. Sản xuất và lắp đặt cốt thép bằng phương pháp thủ công 5. Hàn điện hồ quang tay
Ký hiệu xếp giá: 690Ky-D
Chương 1: Bê tông Chương 2: Công tác nề Chương 3: Cửa đi và cửa sổ Chương 4: Vật liệu (tô áo) ngoài cùng Chương 5: Kiểm soát âm thanh Chương 6: Các hệ thống cơ nhiệt Chương 7: Hệ thống điện
Đang xem: 876