Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
483 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.802 M6477
Giới thiệu những phương thức, những bí mật giúp bạn xây dựng và triển khai câu chuyện thương hiệu cho doanh nghiệp của mình, biến đối cách vận hành của doanh nghiệp mang đến thành công vang dội.
Ký hiệu xếp giá: 690.029 Ly-D
Phần 1: Giới thiệu Phần 2: Nhu cầu trong công nghiệp XD Phần 3: Quá trình cung cấp của ngành XD
Ký hiệu xếp giá: 690.531 382 Le-T
Mục lục Mục lục CHương I: Các phương pháp nghiên cứu Chương II: Ổn định của thanh thẳng Chương III: Ổn định của hệ thanh phẳng CHương IV: Ổn s9ịnh của thanh cong Chương V: Ổn định của thanh mỏng tiết...
Ký hiệu xếp giá: 711.7 Qu-T
Phần 1: Quy hoạch đường giao thông nông thôn Phần 2: Thiết kế và xây dựng cầu, đường Giao thông nông thôn
Ký hiệu xếp giá: 371.2 Qu-H
Chương 1: Công tác xây dựng kế hoạch năm học của người hiệu trưởng Chương 2: Công tác kiểm tra của người hiệu trưởng Chương 3: Những hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá toàn diện một nhà trường Chương 4:...
Ký hiệu xếp giá: 658.802 A4257S
Sách tập hợp đầy đủ và chi tiết về cocacola nổi iếng thế giới với những sự kiện và nhân vật đã làm nên thương hiệu trị giá hàng chục tỉ đô la như ngày nay. Sách không chỉ bật mở công thức bí mật đã...
Ký hiệu xếp giá: 658.827 T1292G
Chủ đề: Thương hiệu
Sách cung cấp 10 nguyên tắc để xây dựng một thương hiệu mạnh và những sai lầm cần tránh trong việc đặt tên.
Ký hiệu xếp giá: 658.827 D561H
Mục đích chính của quyển sách này nhằm giúp cho sinh viên và các danh nhân nhận thức rõ về tầm quan trọng và việc cần thiết xây dựng thương hiệu và đặc biệt là quản trị thương hiệu một cách hữu hiệu...
Ký hiệu xếp giá: 658.827 P534Q2014
Chủ đề: Thương hiệu
Sách giới thiệu tổng quan về thương hiệu, tài sản thương hiệu, tài sản thương hiệu định hướng khách hàng, cách thức xây dựng thương hiệu và quá trình quản trị thương hiệu chiến lược cũng như quá...
Đang xem: 1714