Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2307 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.03 Tu-T
PHẦN THỨ NHẤT: SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT SAI SỐ PHẦN THỨ HAI: GIỚI THIỆU DỤNG CỤ VÀ MÁY ĐO THÔNG DỤNG DÙNG TRONG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PHẦN THỨ BA: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÝ
Ký hiệu xếp giá: 895.703 T550V
Từ điển cung cấp và giải thích những từ ngữ thường gặp trong các tác phẩm và về văn học của Hàn Quốc và thế giới trong khoảng 100 năm trở lại bằng tiếng hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 427.0071 L437d
Dictionary Activities is a fantastic teaching resource which helps students get to know their dictionaries by explaining dictionary features and how to navigate them. The book also covers more...
Ký hiệu xếp giá: 615.103 D557Đ
Dược điển Việt Nam là bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và các phương pháp chung về kiểm nghiệm thuốc, là văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng của ngành Y tế...
Ký hiệu xếp giá: 603 T550Đ
Cuốn từ điển này bao gồm các thuật ngữ, khái niệm liên quan đến lịch sử phát triển khoa học và công nghệ. Nội dung từ điển bao gồm: Sự phát triển của khoa học và công nghệ trình bày theo trình tự...
Ký hiệu xếp giá: 570.3 T550Đ
Từ điển gồm 44 chương bao quát tất cả các lĩnh vực sinh học, ngoài ra còn có bảng tra cứu các mục từ, bảng tra cứu theo tên sinh vật tiếng Việt, bảng tra cứu theo tên sinh vật La Tinh và phần gợi ý...
Ký hiệu xếp giá: 610.3 T8832 2004
Cuốn sách Từ điển tập hợp những thuật ngữ và khái niệm y học thông dụng nhất - kể cả những từ ngữ dân gian. Trong sách có những tên thuốc quan trong nhất (nhưng không đưa tên các biệt được), tác dụng...
Ký hiệu xếp giá: 610.3 T450Đ
"Từ điển bách khoa Y học Việt Nam" là dạng từ điển khái niệm; nghĩa là không những giải thích mục từ mà còn nêu lên cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, điều trị, dự phòng nếu thuộc mục từ bệnh...
Đang xem: 1056