Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ sinh học & môi trường
Tài liệu trong : Công nghệ sinh học & môi trường
49 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá:
Mục tiêu của nghiên cứu: Nghiên cứu công nghệ hiếu khí kết hợp Lục bình xử lý nước hồ Long Ẩn. Đề xuất hướng xử lý nước các ao hồ trên địa bàn TP. Biên Hòa.
Ký hiệu xếp giá:
Kết cấu của đề tài: chương 1, tổng quan. Chương 2, thực nghiệm. Chương 3, kết quả và bàn luận. Chương 4, kết luận và kiến nghị.
Ký hiệu xếp giá:
Đề tài được thực hiện với mục tiêu chính là giải quyết vấn đề phát sinh rác thải cây xanh đô thị, phân bò và bùn thải thủy sản, tạo ra nguồn phân hữu cơ sinh học thay thế cho phân bón hóa học.
Ký hiệu xếp giá:
Đề tài được thực hiện với mục tiêu: Khảo sát nồng độ phân trùn quế phù hợp làm môi trường cơ bản trong nuôi cấy in vitro lan Thạch hộc tía. Xây dựng quy trình nhân giống in vitro lan Thạch hộc tía sử dụng môi trường cơ bản phân trùn quế. Hướng tới sử dụng nguồn dinh dưỡng hữu cơ trong nuôi cấy in...
Ký hiệu xếp giá:
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xây dựng quy trình tái chế nước ao nuôi bằng tảo Chlorella vulgaris kết hợp thu sinh khối tảo hiệu quả, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm nước nuôi cá và nuôi trồng tảo Chlorella vulgaris để có thể phục vụ cho một số mục đích có ích, gồm 2 mục tiêu cụ thể:...
Ký hiệu xếp giá:
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu: Xác định ảnh hưởng của nguồn đạm từ một số phụ phẩm hữu cơ lên sự tăng trưởng của nấm bào ngư vàng “Pleurotus citrinopileatus”. Xây dựng được quy trình trồng nấm bào ngư sạch.
Ký hiệu xếp giá:
Nghiên cứu được thực hiện với mục đích: Góp phần nuôi tôm thẻ chân trắng có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành chăn nuôi thủy sản, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tăng giá trị lợi nhuận cho người nuôi tôm tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.
Ký hiệu xếp giá:
Bài báo cáo trình bày khảo sát vai trò các chất điều hòa sinh trưởng đến sự tái sinh cây lan Gấm hoàn chỉnh trong điều kiện in vitro. Môi trường TS5 sử dụng môi trường nền Knudson C có bổ sung 2 ppm BAP + 0,2 ppm Kinetin + 0,1 ppm GA3 thích hợp cho sự tái sinh chồi. Kết quả đạt 94,3 % số lượng mẫu...
Ký hiệu xếp giá:
Bài báo cáo này hướng đến tìm một loại vật liệu có hiệu quả hấp phụ cao, không độc hại, có khả năng phân hủy sinh học và rẻ tiền đó là vật liệu hydroxit lớp kép (Mg-Al LDH – PVA/Algninat). Kết quả thực nghiệm cho thấy hạt Mg-Al LDH – PVA/Alginate có hiệu quả trong việc loại bỏ nitrat. Các thí...
Ký hiệu xếp giá:
Bài báo cáo trình bày quá trình tái sinh tái sử dụng nước thải công nghiệp dùng lại cho các công việc trong khu công nghiệp hay các hoạt động khác là một vấn đề đang được quan tâm mạnh mẽ hiện nay. Do đó, công nghệ oxi hóa bậc cao AOPs dưới sự hoạt động mạnh mẽ của gốc tự do OH sinh ra trong quá...

Trước

01

02

03

04

05

Sau

Đang xem: 859