Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu trong : Tài chính - Kế toán
616 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại HDBank – chi nhánh Quang Vinh, đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng này. Đưa ra các định hướng về hoạt động tín dụng, giải pháp nâng cao...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - chi nhánh Đồng Nai, khát quát hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng giai đoạn 2017-2019, chỉ tiêu doanh số cho vay, chỉ tiêu dư nợ vay giai đoạn 2017-2019, nợ quá hạn và nợ xấu cho vay khách hàng cá...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu nghiên cứu, tính cấp thiết của đề tài, xác định mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Trình bày cơ sở lý thuyết về thuế xuất nhập khẩu, quản lý thuế xuất nhập khẩu và lược khảo một số nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến quản lý thuế nói chung, quản...
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan về hoạt động cho vay, chất lượng hoạt động cho vay và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Nêu lên thực trạng chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam...
Ký hiệu xếp giá:
Thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng đối với các hộ sản xuất của Agribank, sử dụng ứng dụng thang đo Servqual, đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng hộ sản xuất theo quan điểm khách hàng. Nêu những mặt đạt được và những tồn tại trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng Hộ sản xuất tại...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày thực trạng công tác quản lý nợ thuế tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2018: những thành quả, những vấn đề còn hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Đồng Nai: hoàn thiện chính sách pháp...
Ký hiệu xếp giá:
Khái quát hoạt động, hoạt động cho vay và đánh giá tổng quát chất lượng tín dụng, phân tích các yếu tố tác động đến chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Tam Phước. Đưa ra các định hướng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày tổng quan về Công ty tài chính FE CREDIT, tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân, kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay tiêu dùng tại Công ty. Đề xuất các giải pháp quyết định vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân tại Công ty, bao gồm các...
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan về Kho bạc nhà nước huyện Xuân Lộc, thực trạng chất lượng dịch vụ hành chính công tại Kho bạc nhà nước huyện Xuân Lộc thông qua đánh giá của công dân, đánh giá chung về chất lượng dịch vụ hành chính công tại Kho bạc những điều đạt và chưa đạt cần khắc phục. Đưa ra mục tiêu và định hướng...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày khái quát về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, khái quát chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng này, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng đối với chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng. Đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại chi...
Đang xem: 824