Thư viện Lạc Hồng
Đông phương học - Trung Quốc học
Tài liệu trong : Đông phương học - Trung Quốc học
27 tài liệu trong bộ sưu tập này
Đề tài nghiên cứu về hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam giai đoạn năm 2005 cho đến nay. Đề tài chúng em thuộc phạm vi kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. Một thực tế hiện nay, hàng hóa Trung Quốc bên cạnh tác động tích cực như: Giá rẻ, công nghệ phù hợp, phương thức thanh toán linh hoạt,...
Đề tài nghiên cứu về Miếu thờ của người Hoa ở Biên Hòa - Đồng Nai, đặc biệt là Thất Phủ Cổ Miếu, vốn là Quan Đế Miếu vừa là cơ sở tín ngƣỡng vừa là hội quán của các nhóm phương tộc Phúc Châu và Quảng Đông đƣợc thành lập năm 1684. Đây là thời gian sau 5 năm nhóm binh dân do Trần Thượng Xuyên chỉ huy...
Đề tài miêu tả một cách toàn diện bức tranh tổng quan về các hình thức động từ trùng điệp trong tiếng Hán hiện đại, đồng thời chỉ ra được những điểm tương đồng và khác biệt giữa các hình thức động từ trùng điệp của tiếng Hán và tiếng Việt, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Hán,...
Nội dung báo cáo gồm: Phần 1 là phần dẫn luận, giới thiệu lý do chọn đề tài, tình hình nghiên cứu, những đóng góp của đề tài; Phần 2 là đối chiếu về mặt ngữ nghĩa của giới từ ―gei trong tiếng Hán và giới từ ―cho trong tiếng Việt; Phần 3 là đối chiếu về giá trị ngữ dụng của giới từ gei trong tiếng...
Nội dung báo cáo: Tổng quát và phân loại phó từ tiếng Hán và tiếng Việt; so sánh một số cặp phó từ thường dụng; nguyên nhân phạm lỗi sai, cách khắc phục và kiến nghị về phương pháp dạy và học.
Đề tài này thông qua sự so sánh, phân tích bổ ngữ phức hợp “起来” tiếng Hán và các động từ tương ứng tiếng Việt từ đó tìm ra được sự khác nhau về vấn đề xác định phương hướng trong tiếng Hán và tiếng Việt. Đồng thời kết hợp với việc thu thập những tài liệu về những lỗi sai thường gặp và nguyên nhân...
Trong bài viết tác giả đã tiến hành tổng hợp các tư liệu về kiến trúc cổ của Trung Hoa và Việt Nam, phân tích, so sánh, đối chiếu nhằm làm rõ hơn về những dấu ấn của kiến trúc cổ Trung Hoa còn lưu dấu trong xây dựng chùa cổ Việt Nam trong suốt quá trình hội nhập và giao lưu văn hóa. Từ đó đưa ra...
Bài báo cáo này trình bày những vấn đề sau: mở đầu đề tài, bài điều tra môn ngữ pháp, giới thiệu sách điện tử song ngữ ngữ pháp tiếng Trung hiện đại.
Bài báo cáo này gồm các phần sau: nguyên tắc giảng dạy môn nói tiếng Trung; phương pháp giảng dạy môn nói tiếng Trung; kỹ xảo giảng dạy.
Nội dung báo cáo: khái quát về động từ biểu thị khả năng trong tiếng Hán; Quá trình từ động từ chuyển sang động từ biểu thị khả năng; cách dùng của các loại động từ biểu thị khả năng.

Trước

01

02

03

Sau

Đang xem: 1919