Thư viện Lạc Hồng
Đông phương học - Nhật Bản học
Tài liệu trong : Đông phương học - Nhật Bản học
38 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá:
Trong cả hai hệ thống thành ngữ tiếng Nhật và tiếng Việt thì thành ngữ có xuất hiện hình ảnh động vật là một trong những bộ phận chiếm tỷ lệ cao nhất. Tuy nhiên do đặc thù về địa lý, văn hóa ở mỗi quốc gia có nhiều điểm khác biệt nên những động vật được sử dụng làm thành ngữ và cách liên tưởng các...
Ký hiệu xếp giá:
Đề tài trình bày các khái niệm cơ bản về sức mạnh mềm, khái niệm về lý thuyết sức mạnh mềm nói chung và sức mạnh mềm Nhật Bản nói riêng. Trên thực tế, sức mạnh mềm Nhật Bản được triển khai rất đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, người viết giới hạn phạm vi nghiên cứu sức mạnh mềm Nhật Bản trong...
Ký hiệu xếp giá:
Đề tài này tìm hiểu những đặc điểm của văn hóa ứng xử trong gia đình truyền thống của người Nhật và người Việt và so sánh và đối chiếu nét tương đồng và khác biệt về văn hóa ứng xử trong gia đình truyền thống của người Nhật và người Việt,
Ký hiệu xếp giá:
Nội dung báo cáo gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về môn nghe và kỹ năng nghe trong tiếng Nhật; Chương 2: Thực trạng dạy và học môn nghe của ngành Nhật Bản học, khoa Đông p, trƣờng đại học Lạc Hồng; Chương 3: Một số đề xuất về giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn nghe tại trƣờng Đại học...
Ký hiệu xếp giá:
Trong đề tài này, tác giả khái quát lại về định nghĩa, đặc điểm, cấu tạo, chức năng của trợ từ [WA(は)] và [GA(が)] trong tiếng Nhật; tóm tắt, giải thích ý nghĩa các hình thức sử dụng trợ từ [WA(は)] và [GA(が)], giúp người học sử dụng chính xác từng tình huống; đối chiếu tìm ra những điểm tương đồng -...
Ký hiệu xếp giá:
Trong đề tài này, tác giả giới thiệu về các loại mì truyền thống ở Nhật Bản, trong đó tập trung về nguồn gốc, quá trình phát triển và các loại mì truyền thống như : mì Soba, mì Udon và mì Somen. Nội dugn đề tài xoay quanh những vấn đề về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển mì Ramen, các...
Ký hiệu xếp giá:
Đề tài trình bày thực trạng tuyển dụng các công ty Nhật Bản ở các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai 2008-2012 và nhu cầu tuyển dụng trong những năm tới, chỉ rõ những bất cập trong công tác đào tạo nguồn nhân lực so với yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, đề xuất các giải pháp đào tạo nhằm...
Ký hiệu xếp giá: 495.681GV11HUONG
Nội dung báo cáo gồm: Chương 1: Khái quát số từ trong Tiếng Nhật; Chương 2: Một số phương pháp giảng dạy số từ; Chương 3: Khảo sát và đề xuất một số phương pháp giảng dạy số từ trong Tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.607GV11DUC
Bài nghiên cứu này đưa ra cái nhìn toàn diện về thực trạng học Kanji của sinh viên năm nhất ngành tiếng Nhật - Khoa Đông Phương - Đại học Lạc Hồng, những khó khăn sinh viên đang gặp phải, phương pháp giảng dạy để khắc phục những khó khăn của sinh viên.
Ký hiệu xếp giá: 495.607GV11THUONG
Báo cáo này trình bày những nội dung sau: tìm hiểu đôi nét về chữ Hiragana, thực trạng của việc dạy Hiragana tại trường đại học Lạc Hồng và một số trung tâm dạy tiếng Nhật, hình ảnh sử dụng trong giờ dạy chữ Hiragana.

Trước

01

02

03

04

Sau

Đang xem: 1722