Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ Anh
Tài liệu trong : Ngôn ngữ Anh
13 tài liệu trong bộ sưu tập này
This study was carried out with the purpose of helping English-majors of the English Language Faculty, Lac Hong University be better prepared for their future career, which was expected to be achieved primarily by training them to be good communicators. Concerning this, it was assumed that with...
Contens: Literature review; The research methodology and procedure; Findings and interpretations of the findings; Conclusion and recommendations.
Bài báo cáo này gồm các phần: introduction; literature review; methodology and procedures; findings and discussion; conclusion and recommendation.
This research was carried out to analyze the reasons why third-year english majors of batch 2008 at the Faculty of foreign languages - Lac Hong University feel nervous and anxious about public speaking subject.
Đề tài nghiên cứu vấn đề khó khăn của sinh viên Anh ngữ trong việc trả lời các câu hỏi trong phần 3 và 4 bài thi nghe TOEIC. Phân tích các loại câu hỏi mà sinh viên thường gặp khó khăn trong khi trả lời, tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết để giúp cho sinh viên trả lời câu hỏi tốt hơn và đạt...
Đề tài này nghiên cứu vấn đề liên quan đến việc học môn Syntax. Từ việc nghiên cứu thực trạng dạy và học môn Syntax, đưa ra biện pháp làm khuyến khích sự quan tâm của sinh viên tới môn học này, giúp sinh viên có kỹ năng học tốt hơn, đồng thời cũng giúp cho giáo viên giảng dạy thú vị hơn và hữu ích...
Đề tài này nghiên cứu vấn đề phản hồi giữa giáo vên và sinh viên trong việc học và dạy môn viết Tiếng Anh. Từ việc nghiên cứu thực trạng vấn đề, để tìm ra cách giúp giáo viên giảng dạy môn viết tiếng Anh hoàn thiện hơn thông qua feedback, đồng thời sinh viên sẽ có được các kỹ năng viết tốt hơn nhờ...
This research includes: introduction, LHU overview and marketing argumentativeness, methodology, finding and discussion, conclusion and recommendation.
This research includes: introduction, literature review, methodology, finding and discussion, conclusion and recommendation.

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 201