Thư viện Lạc Hồng
Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
Tài liệu trong : Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
1009 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 658.11Q16 2017
Cuốn sách cung cấp những thông tin, kinh nghiệm thành công và thất bại vủa những công cuộc khởi nghiệp và những kiến thức căn bản liên quan đến việc tạo dựng một doanh nghiệp khởi nghiệp với mức độ rủi ro chấp nhận.
Ký hiệu xếp giá: 615.1T7721k 2017
Chủ đề: Thuốc; Dược phẩm
Giới thiệu sơ lược về hệ thống đảm bảo chất lượng thuốc và vai trò của kiểm nghiệm. Trình bày 3 nhóm phương pháp hóa học, hóa lý và sinh học. Cơ sở lý thuyết của các phương pháp kiểm nghiệm này đã được nghiên cứu trong các môn cơ sở như: phân tích, hóa lý, vi sinh. Nguyên tắc ứng dụng của chúng...
English for Drug Development and Production Major is intended for senior students whose major is pharmaceutical development and production. The book incorporates linguistic skills, pharmacy-related vocabulary and specialized knowledge. English for Drug Development and Production Major has been...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465W215e 2016
This guide provides examples taken from real presentations given both by native and non-native academics covering a wide variety of disciplines. The easy-to-follow guidelines and tips will teach you how to: plan, prepare and practice a well-organized, nteresting presentation, avoid errors in...
Ký hiệu xếp giá: 005.52M6267w
Sách trình bày các vấn đề: làm quen với Microsoft Word 2010, biên tập tài liệu, định dạng văn bản trong word, chèn ký tự đặc biệt và đối tượng đồ họa, bảng biểu trong word 2010, định dạng các trang tài liệu, kiểm duyệt tài liệu, in tài liệu, quản lý các phiên bản tài liệu, bảo mật cho tài liệu.
Ký hiệu xếp giá: 005.52M6267e
Sách trình bày các vấn đề: những đặc điểm mới của Microsoft Excel 2010, làm quen với trang tính trong Microsoft Excel 2010, thực hiện tính toán trong sổ tính Excel, chỉnh sửa sổ tính Excel, định dạng trong sổ tính Excel, thiết lập in trong sổ tính excel, quản lý sổ tính Excel.
Ký hiệu xếp giá: 005.52M6267p
Sách trình bày các vấn đề: đặc điểm mới của Powerpoint 2010, khám phá Powerpoint 2010, làm việc với các slide, làm việc với văn bản trong slide, định dạng slide, nâng cao giao diện trình chiếu bằng các thành phần trực quan đơn giản, đánh giá và hoàn thiện bản trình chiếu.
Ký hiệu xếp giá: 615.88N5766d
Chủ đề: Dược học
Tài liệu Dược học cổ truyền được biên soạn nhằm mục đích đáp ứng một phần mục tiêu chung của chương trình đào tạo Dược sĩ đại học. Tài liệu gồm 4 chương. Chương 1: Giới thiệu khái quát học thuyết âm dương, ngũ hành ứng dụng trong chế biến, phối chế và sử dụng thuốc cổ truyền, tính năng dược vật,...
Ký hiệu xếp giá: 495.78S4789 4b
Cuôn sách "Tiếng Hàn 4B Seoul" là cuốn sách dành cho đối tượng người học tiếng Hàn với 600 giờ học hoặc khả năng tiếng Hàn tương đương, các chủ đề được trao đổi trong cuốn sách: lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa và kỹ năng ngon ngữ cần thiết cho người nghiên cứu hoặc kinh doanh. Người học có thể...
Ký hiệu xếp giá: 495.78S4789 3b
Cuốn sách "Tiếng Hàn 3B Seoul" đây là sách giáo khoa mới của Hàn Quốc do Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ của Đại học Quốc gia Seoul soạn thảo theo các phương pháp giảng dạy và học tập mới nhất của Hàn Quốc. Cuốn sách dành cho các đối tượng với khóa học thường xuyên (khoảng 200 giờ học), mỗi lớp là A, B...
Đang xem: 218