Thư viện Lạc Hồng
Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1659 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 333.79L595g
Quyển sách gồm có 03 phần với 13 chương: Phần 1: Chương 1: Tổng quan hệ thống năng lượng mặt trời. Chương 2: Bức xạ mặt trời và dữ liệu bức xạ mặt trời . Chương 3: Hệ thống pin quang điện . Chương 4: Công nghệ và đặc tính kỹ thuật của pin quang điện. Chương 5: Tính toán sản lượng điện và diện...
Ký hiệu xếp giá: 368.32N5766d 2020
Chia sẻ những kỹ năng cần thiết của một người đại lý bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp, bắt đầu từ cách nhìn nhận vai trò đến thái độ, ngôn ngữ tư vấn, xây dựng kế hoạch bán hàng, tìm kiếm khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng, xử lý từ chối - chốt hợp đồng, dịch vụ khách hàng, sức mạnh của thói...
Ký hiệu xếp giá: 338.4791597N5767p
Nội dung cuốn sách khái quát cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng. Giới thiệu mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng tại Việt Nam trong...
Ký hiệu xếp giá: 347.597L9266b
Phân tích và luận giải 37 án lệ, trong từng án lệ tác giả sẽ trích dẫn các quy định của pháp luật liên quan đến án lệ đó, tiếp theo "lý giải" các kết luận pháp lý của án lệ thông qua việc phân tích các quy định của pháp luật liên quan, nêu một số vấn đề có thể cần lưu ý khi áp dụng án lệ cụ thể sau...
Ký hiệu xếp giá: 330.019T365
Gồm những câu chuyện thực tế hài hước, sản phẩm kết hợp tài tình những nghiên cứu mới nhất về tâm lý học và kinh tế học mang một ngành kinh tế mới mẻ gần gũi hơn với độc giả.
Ký hiệu xếp giá: 330L6668k
Bằng cách nhìn hài hước và lối kể chuyện sinh động, Levitt và đồng tác giả Stephen J.Dubner đã cho thấy gốc rễ của kinh tế học là nghiên cứu về các động cơ và cách người ta muốn có được những thứ mình muốn, hoặc cần, đặc biệt khi những người khác cũng muốn có được những thứ tương tự.
Ký hiệu xếp giá: 303.4H4376
Thay đổi bàn về cách thức thực hiện sự thay đổi, khi sức ỳ và những thói quen đã trở nên thâm căn cố đế. Toàn bộ “triết lý” của cuốn sách tập trung vào 3 ý chính: định hướng cho "Người Quản Tượng": tác động đến lý trí bằng cách tìm kiếm gương sáng, chỉ rõ mục tiêu, động viên "Con Voi": tác động đến...
Ký hiệu xếp giá: 346.597048L9268s 2019
Nội dung cuốn sách là văn bản nhất thể hóa từ Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ năm 2019.
Ký hiệu xếp giá: 346.597048L9268s
Nội dung cuốn sách là văn bản được hợp nhất giữa Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009.
Ký hiệu xếp giá: 338.768536K712g
Cuốn tự truyện viết về Phil Knight - một doanh nhân nổi tiếng của Mỹ với những bài học quý giá của tác giả về gây dựng doanh nghiệp, vượt qua khó khăn và thất bại, để từ đó có tư duy kinh doanh cho riêng mình.
Đang xem: 1705