Thư viện Lạc Hồng
Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1700 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 336.2009597T532t 2022
Chủ đề: Thuế
Gồm các biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và ưu đãi WTO 2022: sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 101/2021/NĐ-CP; thuế suất thuế nhập khẩu thông thường; biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng trong phạm vi ASEAN; biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu...
Ký hiệu xếp giá: 344.59701B6137l 2022
Giới thiệu tổng quan Bộ luật Lao động năm 2019 với những qui định chung và qui định cụ thể về: việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động, hợp đồng lao động, giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề, tiền lương, kỷ luật lao động...
Ký hiệu xếp giá: 346.59702D6314l 2 2022
Bình luận các bản án được thể hiện quyết định quan điểm cuối cùng của Toà án về vấn đề pháp lý, đối chiếu với băn bản quy phạm pháp luật, quan điểm của các học giả cũng như kinh nghiệm nước ngoài về những vấn đề cơ bản của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Ký hiệu xếp giá: 346.59702D6314l 1 2022
Bình luận các bản án được thể hiện quyết định quan điểm cuối cùng của Toà án về vấn đề pháp lý, đối chiếu với băn bản quy phạm pháp luật, quan điểm của các học giả cũng như kinh nghiệm nước ngoài về những vấn đề cơ bản của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Ký hiệu xếp giá: 346.59702T871p 2022
Giới thiệu chung về hợp đồng; phạm vi điều chỉnh và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về hợp đồng; nguồn và nguyên tắc xung đột pháp luật; giao kết và hiệu lực hợp đồng; hợp đồng vô hiệu; hậu quả hợp đồng vô hiệu; thoả thuận và giải thích các điều khoản của hợp đồng; thực hiện hợp đồng và miễn...
Ký hiệu xếp giá: 333.79L595g
Trình bày tổng quan hệ thống năng lượng mặt trời; bức xạ mặt trời và dữ liệu bức xạ mặt trời ; hệ thống pin quang điện; công nghệ và đặc tính kỹ thuật của pin quang điện; tính toán sản lượng điện và diện tích lắp đặt cho hệ thống pin quang điện; phương pháp mô phỏng các thông số kỹ thuật của hệ...
Ký hiệu xếp giá: 330.072D584p
Tổng quan về phương pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu trong kinh tế; cách viết một đề cương và luận văn, luận án; các công cụ phân tích định lượng cho nhà nghiên cứu như: Mô tả thống kê, kiểm định giả thuyết, ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính, ứng dụng mô hình hồi quy binary logistic, ứng...
Ký hiệu xếp giá: 340.1N5766p
Chủ đề: Pháp luật
Giới thiệu luật viết, hoạt động phân tích luật viết và phương pháp phân tích luật viết. Trình bày các khả năng áp dụng những phương pháp phân tích luật viết trong nghiên cứu và thực hiện pháp luật ở Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 332.178K522
Cung cấp các kiến thức cũng như thông tin thực tiễn về các mô hình ngân hàng chuyển đổi số thành công trên thế giới hiện nay. Dự báo xu hướng tương lai của ngành ngân hàng; đưa ra các tiêu chí chấm điểm "số hoá" cho các ngân hàng hiện nay, giúp người làm ngân hàng biết chính xác vị trí của mình...
Ký hiệu xếp giá: 333.330711H6789g 2021
Chủ đề: Bất động sản
Trình bày tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản; quan hệ cung - cầu và giá cả bất động sản; hoạt động của thị trường bất động sản và quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản.
Đang xem: 613