Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ
Tài liệu trong : Ngôn ngữ
2106 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 428.2F671g
Contents: sentence basics, paragraphs, basics, writing about the present, writing about the past, writing about the future, sentence variety, reader response, putting it together.
Ký hiệu xếp giá: 495.6834N1633l 4
Giới thiệu bố cục đề thi, làm quen với ngữ âm tiếng Nhật, học kỹ năng nghe hiểu đối thoại, nghe hiểu đáp ứng, nghe hiểu chủ đề, nghe hiểu điểm cốt lõi.
Ký hiệu xếp giá: 495.682L978t 4
Ccuốn sách dành cho những bạn muốn học Chữ Hán và cách đọc Chữ Hán trình độ N4 sau khi đã hoàn thành N5 (khoảng 100 chữ). Cuốn sách được biên soạn giúp người đọc nâng cao khả năng vận dụng chữ Hán bằng cách kết hợp phương pháp đọc, viết cơ bản cùng những bài luyện tập nâng cao khả năng ứng dụng....
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465D836b 2020
Contents: first impressions, motivation, on schedule, new ideas, ethical business, making decisions, outsourcing, employees, new business, communications, change, data, culture, performance, career breaks
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465B9797
Contents: connections, careers, change, risk, teamwork, progress, learning, performance, resources, leadership, values, persuasion.
Ký hiệu xếp giá: 428.64I61141i 2019
Introduction to IELTS reading: IELTS reading topics, IELTS reading task types. IELTS reading fudamentals: vocabulary, grammar, passage organisation. IELTS reading strategies: reading the title, glancing through the questions, locating what you should read, circling signal words, circling...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076H1491
Trình bày sơ lược về bài thi TOEIC; so sánh đề thi TOEIC cũ và đề thi mới áp dụng từ năm 2018; xu hướng ra đề của bài thi TOEIC. Tổng hợp số câu hỏi trong từng phần của bài thi và cách trả lời. Giới thiệu 5 bài mô phỏng đầy đủ đề thi TOEIC và hướng dẫn đáp án
Ký hiệu xếp giá: 495.682076B152t 2019
Gồm 27 bài tập ngữ pháp tiếng Nhật (trình độ sơ cấp) trong mỗi bài đều có cấu trúc từ vựng, ngữ pháp, phần dịch và mẫu câu minh hoạ.
Ký hiệu xếp giá: 495.65H6789n 5
Gồm các kiến thức ngữ pháp thông dụng được sử dụng phổ biến trong tiếng Nhật: Danh từ, tính từ, trợ từ, liên từ, động từ...
Ký hiệu xếp giá: 495.65H6789n 4
Giới thiệu khái quát hầu hết các mẫu ngữ pháp, từ vựng và Kanji thông dụng trong tiếng Nhật căn bản N4.
Đang xem: 1180