Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
Tài liệu trong : Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
2987 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 658.45B783b 2021
Understanding the foundations of business communication -- Achieving success through effective business communication -- Communicating in teams and mastering listening and nonverbal communication skills -- Communicating in a world of diversity -- Applying the three-step writing process -- Planning...
Ký hiệu xếp giá: 658.562N5767k 2020
Trình bày những quan niệm thiết yếu về chất lượng, lợi ích của chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, chi phí chất lượng và khoa học về quản lý chất lượng. Những khái niệm cơ bản về dữ liệu mờ, tính mờ trong dữ liệu chất lượng và lý thuyết cơ bản về tập mờ. Các phương pháp so sánh số mờ,...
Ký hiệu xếp giá: 615.1T7721d 2020
Trình bày các kiến thức cơ bản về dược lực đại cương, thuốc tác động trên hệ thần kinh trung ương, Autacoid - các thuốc kháng viêm, thuốc tác động trên hệ thần kinh thực vật, hormon và thuốc kháng hormon, thuốc tim mạch, vitamin và nguyên tố vi lượng, thuốc tác động trên hệ tiêu hóa, thuốc sử dụng...
Ký hiệu xếp giá: 612N5767s 2020
Trình bày kiến thức về sinh lý hệ máu, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ thận tiết niệu, hệ tiêu hoá – gan mật, hệ nội tiết, hệ sinh sản, hệ thần kinh cơ, hệ cảm giác, hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh cao cấp.
Ký hiệu xếp giá: 658.3Q16t 2020
Phát triển nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam; vốn con người cho phát triển logistics ở Việt Nam; logistics cho phát triển bền vững kinh tế Việt Nam; logistics và định hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực logistics Việt Nam; vấn đề phát triển nguồn nhân lực logistics; xây dựng bộ tiêu chí kiến...
Ký hiệu xếp giá: 657.07G434t 2020
Tổng quan về kế toán; phân tích nghiệp vụ kinh tế và ghi nhận trong hệ thống kế toán; kế toán các hoạt động thương mại và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu; kế toán tài sản cố định; kế toán nợ phải trả; kế toán vốn chủ sở...
Ký hiệu xếp giá: 657.839V986k 2020
Trình bày tổng quan về kế toán tài chính trong doanh nghiệp; kế toán hoạt động mua bán hàng hoá trong nước; kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn; kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch...
Ký hiệu xếp giá: 657.61K241t 2020
Chủ đề: Kế toán
Giới thiệu khái quát về đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, đầu tư tài chính, các khoản phải thu và hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản; kế toán các khoản phải trả; kế toán nguồn kinh phí; kế toán các khoản thu...
Ký hiệu xếp giá: 657N5766l 2020
Chủ đề: Kế toán
Giới thiệu những nội dung kế toán trong doanh nghiệp; quá trình ghi chép; điều chỉnh các tài khoản; hoàn tất chu trình kế toán; kế toán các hoạt động thương mại; hàng tồn kho.
Ký hiệu xếp giá: 657T1293l 1
Trang bị kiến thức về kế toán tài chính: môi trường và cấu trúc lý thuyết của kế toán tài chính; báo cáo tình hình tài chính và thuyết minh; báo cáo kết quả hoạt động và báo lưu chuyển tiền; đo lường doanh thu và phân tích khả năng sinh lời; tiền và các khoản phải thu; hàng tồn kho; tài sản cố định.
Đang xem: 880