Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
Tài liệu trong : Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
3196 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 615.1 A4277
Introduction to drugs and pharmacy -- New drug development and approval process -- Current good manufacturing practices and current good compounding practices -- Dosage form design : pharmaceutical and formulation considerations -- Dosage form design : biopharmaceutical and pharmacokinetic...
Ký hiệu xếp giá: 610 M6629 2022
Hướng dẫn sử dụng -- Thành phần hồ sơ các thủ tục hành chính liên quan với nhà thuốc -- Các chủ đề sức khỏe thường gặp -- Hướng dẫn tra cứu nhanh -- Thông tin sản phẩm -- Danh mục công ty -- Mục lục theo tên biệt dược và tên hoạt chất.
Ký hiệu xếp giá: 615.1 A924
Design of dosage forms -- Dissolution and solubility -- Properties of solutions -- Surfaces and interfaces -- Disperse systems – Rheology -- Kinetics -- Solid-state properties -- Particle size analysis-- Particle size reduction and sizeseparation – Mixing -- Powder flow -- Fundamentals of...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 S5185
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, quan niệm về marketing, xây dựng marketing, hiểu rõ khách hàng, đánh giá và quản lý giá trị cảm nhận ...
Ký hiệu xếp giá: 658.85 T8332n 2022
Quy trình tìm kiếm khách hàng 'P.A.T.H" -- Nguồn khách hàng tiềm năng -- Phương pháp tiếp cận -- Khai thác thị trường vi mô -- Kỹ năng sử dụng điện thoại trong bán hàng -- Phát triển quan hệ khách hàng -- Yếu tố quyết định thành công.
Ký hiệu xếp giá: 624.151 B9321g 2022
Trình bày những kiến thức cơ bản về khoáng vật và đất đá, địa chất kiến tạo, địa chất lịch sử và địa mạo, thành phần cấu trúc và tính chất cơ lý của đất đá, nước dưới đất, quy luật vận động của nước dưới đất, các hiện tượng địa chất hiện đại liên quan đến xây dựng công trình, khảo sát địa chất công...
Ký hiệu xếp giá: 624.1834 V8721k 2
Trình bày những vấn đề về sàn bê tông cốt thép; khung bê tông cốt thép; móng bê tông cốt thép; nhà công nghiệp một tầng lắp ghép; kết cấu mái.
Ký hiệu xếp giá: 664.07 N5766g 2022
Giới thiệu chung về phụ gia thực phẩm. Trình bày về các chất bổ sung và tăng cường hương vị, chất tạo màu, chất keo thực phẩm, chất nhũ hoá, chất chống oxy hoá, chất chống vi sinh vật và đường polyol.
Ký hiệu xếp giá: 624.15136 T7721c 2022
Chủ đề: Cơ học đất
Tổng quan về bấc thấm (PVD); địa kỹ thuật cho thiết kế PVD; lý thuyết cố kết với PVD; thiết kế PVD cải tạo lớp đất yếu; quan trắc PVD hiện trường; nghiên cứu phân tích ngược đánh giá hiệu quả công nghiệp PVD và ứng dụng thực tiễn PVD ở Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 658 N5767q 2022
Chủ đề: Quản trị học
Trình bày những vấn đề chung của quản trị học và các chức năng của quản trị như: Nhà quản trị và công việc quản trị, sự tiến triển của tư tưởng quản trị, môi trường của tổ chức, văn hoá với quản trị của tổ chức, quyết định quản trị, hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra.
Đang xem: 3695