Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
Tài liệu trong : Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
3054 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 658.562 N5767k 2020
Trình bày những quan niệm thiết yếu về chất lượng, lợi ích của chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, chi phí chất lượng và khoa học về quản lý chất lượng. Những khái niệm cơ bản về dữ liệu mờ, tính mờ trong dữ liệu chất lượng và lý thuyết cơ bản về tập mờ. Các phương pháp so sánh số mờ,...
Ký hiệu xếp giá: 624.1834 N5768k
Giới thiệu kiến thức cơ bản và cần thiết trong việc thiết kế kết cấu bê tông cốt thép ứng suất theo tiêu chuẩn ACI 318-14 của Hoa Kỳ.
Ký hiệu xếp giá: 658.4092 D884
Chia sẻ câu chuyện về những nhà lãnh đạo, điều hành, những người dám đứng lên và khởi xướng “phong trào” của riêng họ hoặc khởi xướng một ý tưởng, khởi động một chiến dịch và phổ biến nhất là khởi phát một công ty. Qua đó, giúp truyền cảm hứng, sức mạnh cho những ai muốn thay đổi cuộc sống, công...
Ký hiệu xếp giá: 624.1834 P535k 2019
Cung cấp những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyên tắc chung về tính toán và cấu tạo cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép theo Tiêu chuẩn châu Âu. Gồm có: khái niệm chung, vật liệu, nguyên lý tính toán theo trạng...
Ký hiệu xếp giá: 624.1762 D182t
Trình bày tính toán tải trọng gió theo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode EN 1991-1-4:2005+AC:2010; tính toán động đất theo TCVN 9386:2012 và Eurocode 8-2004; ví dụ thực hành tính khung nhà cao tầng chịu tải trọng gió và động đất theo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode. và tính toán động đất theo TCVN 9386:...
Ký hiệu xếp giá: 624.1771 C6522
Giới thiệu tổng quát, các yêu cầu, những nguyên tắc thiết kế theo các trạng thái giới hạn, các biến cơ bản, phân tích và thiết kế kết cấu có sự hỗ trợ của thí nghiệm, kiểm tra bằng phương pháp hệ số an toàn riêng theo tiêu chuẩn châu Âu EN 1990:2002 + A1:2010.
Ký hiệu xếp giá: 604.2 V394k 2019
Trình bày những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, vẽ xây dựng, vẽ kỹ thuật bằng máy tính điện tử.
Ký hiệu xếp giá: 658.4012 B486
Giới thiệu những kế hoạch, chiến lược trong kinh doanh hiện đại: Thắng, địch, công, hỗn, tịnh, bại chiến kế. Mỗi chiến lược bao gồm một điển tích Trung Hoa, những tình huống kinh doanh phù hợp và những công cụ để áp dụng rất cụ thể giúp giải phóng tư duy sáng tạo, vượt trội trong cạnh tranh và...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 K874t 2019
Trình bày sự tiến hoá của thị trường và những động lực của sự cạnh tranh; điểm mạnh, điểm yếu của tư duy tiếp thị truyền thống; định nghĩa, vai trò của sự phá cách; tiếp thị phá cách ở mức độ thị trường và sản phẩm; cách thực hiện loại hình tiếp thị này.
Ký hiệu xếp giá: 658.409 K765c
Richard Koch nêu ra 9 điểm cốt lõi của nguyên lý 80/20 mà mỗi người cần nắm bắt để thành con người 80/20, để thành công trong công việc. Đó là cách để nhận ra sự sáng tạo của bản thân, những ý tưởng mới xuất sắc, những yếu tố sống còn để biến ý tưởng thành nguồn lợi nhuận… Con người 80/20 là những...
Đang xem: 958