Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
Tài liệu trong : Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
3026 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 615.1A4277
Introduction to drugs and pharmacy -- New drug development and approval process -- Current good manufacturing practices and current good compounding practices -- Dosage form design : pharmaceutical and formulation considerations -- Dosage form design : biopharmaceutical and pharmacokinetic...
Ký hiệu xếp giá: 610M6629 2022
Hướng dẫn sử dụng -- Thành phần hồ sơ các thủ tục hành chính liên quan với nhà thuốc -- Các chủ đề sức khỏe thường gặp -- Hướng dẫn tra cứu nhanh -- Thông tin sản phẩm -- Danh mục công ty -- Mục lục theo tên biệt dược và tên hoạt chất.
Ký hiệu xếp giá: 615.1A924
Design of dosage forms -- Dissolution and solubility -- Properties of solutions -- Surfaces and interfaces -- Disperse systems – Rheology -- Kinetics -- Solid-state properties -- Particle size analysis-- Particle size reduction and sizeseparation – Mixing -- Powder flow -- Fundamentals of...
Ký hiệu xếp giá: 658.45B783b 2021
Understanding the foundations of business communication -- Achieving success through effective business communication -- Communicating in teams and mastering listening and nonverbal communication skills -- Communicating in a world of diversity -- Applying the three-step writing process -- Planning...
Ký hiệu xếp giá: 657.3D182h 2021
Trình bày một số kiến thức cơ bản về lập báo cáo tài chính hợp nhất trong các trường hợp cụ thể: Các bút toán cơ bản; mua công ty con; giao dịch với cổ đông không kiểm soát; bán công ty con; công ty liên kết; công ty con ở nước ngoài; các khoản dự phòng đầu tư; các quỹ, tập đoàn phức tạp, sáp nhập;...
Ký hiệu xếp giá: 612.00711G434t 2021
Chủ đề: Sinh lý học
Cung cấp kiến thức cơ bản về sinh lý học người như: Phân tích huyết đồ, xác định nhóm máu, hô hấp ký, đo huyết áp động mạch gián tiếp, sự hình thành các sóng trên ECG, phân tích điện tâm đồ bình thường, nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống, hệ số thanh lọc, đo vận tốc dẫn truyền xung vận động và...
Ký hiệu xếp giá: 621.381M262
Introduction – Semiconductors -- Diode Theory -- Diode Circuits -- Special-Purpose Diodes -- BJT Fundamentals -- BJT Biasing -- Basic BJT Amplifiers -- Multistage, CC, and CB Amplifiers -- Power Amplifiers – JFETs – MOSFETs – Thyristors -- Frequency Effects -- Differential Amplifiers --...
Ký hiệu xếp giá: 621.31924C73762
Introduction -- Working safely with wiring - Wire, cable & conduit -- Boxes & panels -- Switches -- Receptacles -- Preliminary work - Circuit maps -- Common wiring projects -- Repair projects -- Common wiring problems & solutions.
Ký hiệu xếp giá: 629.2293T662
Introduction; the big disclaimer; about the car used in this book; how much will it cost? pros and cons of conversion; choosing a car; making a plan; motors and controllers; batteries; should you keep the transmission?; connecting the motor to the drivetrain; the charger, charge controller and...
Ký hiệu xếp giá: 658.150711D6311g 2021
Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Kỹ thuật phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp. Phân tích hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Phân tích hoạt động tài chính, khả năng cân đối vốn và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Phân tích khả năng sinh...
Đang xem: 608