Thư viện Lạc Hồng
Văn học
Tài liệu trong : Văn học
350 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 428.2F671
Contents: paragraphs, developing ideas for writing, topic sentences, supporting and concluding sentences, paragraph review, definition paragraphs, process paragraphs, opinion paragraphs, narrative paragraphs, , from paragraphs to essays.
Ký hiệu xếp giá: 895.9228408C1119
Tập bài viết truyền cảm hứng của tác giả Tony Buổi Sáng gửi cho các bạn trẻ. Những câu chuyện đời, chuyện làm người, lập nghiệp... kể bằng giọng văn trào phúng.
Ký hiệu xếp giá: 810PH431L
Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: tổng luận; thơ; văn xuôi; lý luận; phê bình; nghiên cứu văn học; phụ lục.
Ký hiệu xếp giá: 808.51NG527T
Cuốn sách cung cấp các kiến thức về kỹ thuật viết văn bản và kỹ thuật thuyết trình.
Ký hiệu xếp giá: 808.51D561T 2013
Giáo trình cung cấp những kiến thức chung về thuyết trình - đặc điểm, các hình thức, các phương pháp thuyết trình, và các kỹ năng cần thiết để thực hiện các buổi thuyết trình thành công phục vụ cho học tập, công việc, nâng cao khả năng giao tiếp và phát triển cá nhân.
Ký hiệu xếp giá: 808.510245A435c 2013
Contents: introduction; speeech: the words you say; structure: the strategy you choose; visual aids: your supporting cast; delivery: you, the room, and the audience; conclusion.
Ký hiệu xếp giá: 808.510245C3243d 2013
Designing Science Presentations guides researchers and graduate students of virtually any discipline in the creation of compelling science communication. Most scientists never receive formal training in the creation, delivery, and evaluation of such material, yet it is essential for publishing in...
Ký hiệu xếp giá: 808.042076L2718e
Exploring Writing emphasizes personalized learning. Powered by Connect Writing, students gain access to an adaptive personalized learning plan which helps them become more aware of what they already know and what they need to practice.
Ký hiệu xếp giá: 808.06665A3163
Chủ đề: Business writing
This book provides a wealth of practical information for any person who aims to produce short, effective documents within the work environment. It offers sensible, valuable and helpful rules for producing effective short reports, memos, letters and e-mails that are clear, concise and easy to read...
Ký hiệu xếp giá: 813V500H
Là tập tiểu thuyết được viết lại từ 2 tập tiểu thuyết trước đó của tác giả được viết và công bố trước năm 1975 ở Sài Gòn. Trên đỉnh thanh xuân là câu chuyện về nhân vật Hoài, một sinh viên sư phạm Huế tham gia phong trào đấu tranh đô thị của sinh viên học sinh Huế và các đô thị miền Trung trong...
Đang xem: 613