Y học, dược học
Tài liệu trong : Y học, dược học
324 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 615.1 A4277
Introduction to drugs and pharmacy -- New drug development and approval process -- Current good manufacturing practices and current good compounding practices -- Dosage form design : pharmaceutical and formulation considerations -- Dosage form design : biopharmaceutical and pharmacokinetic...
Ký hiệu xếp giá: 610 M6629 2023
Hướng dẫn sử dụng -- Thành phần hồ sơ các thủ tục hành chính liên quan với nhà thuốc -- Các chủ đề sức khỏe thường gặp -- Hướng dẫn tra cứu nhanh -- Thông tin sản phẩm -- Danh mục công ty -- Mục lục theo tên biệt dược và tên hoạt chất.
Ký hiệu xếp giá: 616 B4667h 2023
Chủ đề: Bệnh học
Trình bày một số khái niệm thường dùng trong bệnh học; các bệnh dị ứng - miễn dịch, bệnh hô hấp, bệnh tim mạch, bệnh tiêu hoá, bệnh tiết niệu, bệnh nội tiết và chuyển hoá, bệnh máu và cơ quan tạo máu bệnh nhiễm trùng, bệnh thần kinh.
Ký hiệu xếp giá: 616.9600711 K991s
Trình bày đại cương về ký sinh trùng y học, đại cương đơn bào, Amip Entamoeba histolytica, trùng roi, một số bệnh đơn bào ít gặp; đặc điểm sinh học của ký sinh trùng sốt rét; bệnh sốt rét; dịch tễ học sốt rét ở Việt Nam; phòng chống sốt rét; đại cương về giun sán, giun đũa, giun móc/mỏ, giun tóc,...
Ký hiệu xếp giá: 611.0022 N474n 2023
Trình bày những hình ảnh cơ thể người từ góc nhìn lâm sàng với hơn 550 hình và nhiều hình ảnh chuẩn đoán điện quang. Trình bày theo cách tuần tự các vùng, bao gồm các phụ lục bảng cơ ở cuối mỗi phần và các chú giải tham khảo nhanh về những cấu trúc có nhiều ý nghĩa lâm sàng trong những bối cảnh lâm...
Ký hiệu xếp giá: 611.018 M6871
Chủ đề: Mô học; Phôi
Cung cấp kiến thức cơ bản về mô học đại cương: biểu mô, mô liên kết, mô cơ, mô thần kinh; mô học hệ cơ quan: hệ tuần hoàn, hệ bạch huyết - miễn dịch, da và các bộ phận phụ thuộc da, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu, hệ nội tiết, hệ sinh dục nam, hệ sinh dục nữ, hệ thần kinh, thị giác quan,...
Ký hiệu xếp giá: 615.7 M2172d
Cung cấp kiến thức về dược động học; tầm quan trọng của các vấn đề hấp thu, phân bố, chuyển hoá và thải trừ thuốc, các yếu tố sinh lý và bệnh lý ảnh hưởng đến quá trình này; dược động học và sự tương tác thuốc; sự theo dõi nồng độ thuốc trong trị liệu và một số bài tập dược động học.
Ký hiệu xếp giá: 615.1 T7721c 2023
Chủ đề: Vật lý; Dược học
Trình bày vai trò của vật lý trong ngành dược, những kiến thức về công cơ học và cơ năng, cơ học chất lỏng, nhiệt động lực học, dòng điện không đổi, quang sóng và dụng cụ quang sóng, quang hạt và thuyết lượng tử.
Ký hiệu xếp giá: 610 M6629 2022
Hướng dẫn sử dụng -- Thành phần hồ sơ các thủ tục hành chính liên quan với nhà thuốc -- Các chủ đề sức khỏe thường gặp -- Hướng dẫn tra cứu nhanh -- Thông tin sản phẩm -- Danh mục công ty -- Mục lục theo tên biệt dược và tên hoạt chất.
Ký hiệu xếp giá: 615.1 A924
Design of dosage forms -- Dissolution and solubility -- Properties of solutions -- Surfaces and interfaces -- Disperse systems – Rheology -- Kinetics -- Solid-state properties -- Particle size analysis-- Particle size reduction and sizeseparation – Mixing -- Powder flow -- Fundamentals of...
Đang xem: 2929