Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu trong : Kỹ thuật công trình
136 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan về thiết kế lõi cứng và tầng cứng bê tông cốt thép trong nhà cao tầng: khái niệm về nhà cao tầng, tải trọng tác động, hệ kết cấu chịu lực cơ bản, sự làm việc của hệ kết cấu nhà cao tầng, nguyên lý tính toán kết cấu nhà cao tầng. Trình bày cơ sở lý thuyết tính toán của lõi cứng và tầng...
Ký hiệu xếp giá:
Nghiên cứu ứng xử của mẫu liên hợp thông qua các đại lượng: khả năng chịu tải, sự trượt tương đối tại mặt tiếp xúc giữa bản bêtông và dầm thép hình, biến dạng của bản bêtông và thép hình, biến dạng của thép làm liên kết perfobond. Mặt khác, để đánh giá khả năng ứng dụng phương pháp mô phỏng cho...
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan hố đào sâu và kết cấu chắn giữ hố đào sâu, các nghiên cứu về thông số độ cứng không thoát nước cho đất yếu trong bài toán hố đào sâu. Giới thiệu các mô hình đất sử dụng phân tích hố đào sâu bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Phân tích lựa chọn thông số và mô hình tính phù hợp cho khu vực...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày thí nghiệm nén tĩnh cọc và các phương pháp ước lượng sức chịu tải cọc. Phân tích lựa chọn phương pháp tính toán sức chịu tải của cọc dựa trên tập hợp dữ liệu nén tĩnh hiện trường, tính toán sức chịu tải cực hạn của cọc theo các phương pháp.
Ký hiệu xếp giá:
Thực trạng tái chế bê tông cũ làm cốt liệu, nghiên cứu sử dụng cốt liệu tái chế từ bê tông cũ trong chế tạo bê tông kết cấu, nghiên cứu và sử dụng rác thải trong xây dựng ở Việt Nam. Trình bày công dụng của bê tông tái chế, ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép khi chịu tải trọng, một số mô hình...
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan về nhà cao tầng bê tông cốt thép có sử dụng Outrigger chịu tải trọng động đất. Trình bày cơ sở lý thuyết về nhà cao tầng có hệ thống giàn Outrigger chịu tải động đất. Khảo sát ảnh hưởng của hệ thống giàn Outrigger cho công trình nhà cao tầng bê tông cốt thép có hình dáng không đều chịu...
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan về ứng xử của nền móng nông trên nền tự nhiên, thông số đất và mô hình nền. Khảo sát một số bài toán móng băng dạng bản chịu tải đối xứng.
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan về tải trọng nhiệt ảnh hưởng đến nhà cao tầng. Trình bày cơ sở lý thuyết nhà cao tầng chịu tải trọng nhiệt. Phân tích ứng xử của nhà cao tầng chịu tải trọng nhiệt: mô hình khảo sát, mô hình và số liệu tính toán, phân tích nội lực, phân tích hình thành và mở rộng vết nứt, phân tích trường...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu tổng quan về nhà cao tầng có sử dụng kết cấu khung thép, các hệ giằng của công trình có sử dụng khung thép, ứng xử của kết cấu giằng và kết cấu khung có sử dụng giằng khi chịu tác dụng của lực ngang và lực đứng, tác hại phá hoại động đất đến các công trình. Trình bày phương pháp phân...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày cơ sở chế tạo và tính toán dầm chịu uốn bê tông cốt thép: tính chất cơ bản của hỗn hợp bê tông, phế liệu xây dựng và tái chế phế liệu xây dựng, nghiên cứu sử dụng cốt liệu tái chế từ bê tông cũ trong chế tạo bê tông kết cấu, thành phần hạt và đường cong cấp phối của đá bê tông cũ, tính...
Đang xem: 1664