Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu trong : Công nghệ thông tin
343 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày các công trình nghiên cứu liên quan như mô hình chủ đề, mô hình hỗn hợp dựa trên quy trình Dirichlet và một số nguyên lý liên quan, đồ thị hóa văn bản, kỹ thuật tìm đồ thị con phổ biến (thuật toán gSpan), thuật toán phát hiện sự nổi bật trên luồng dữ liệu văn bản…làm cơ sở để xây dựng các...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày các công cụ đánh giá an toàn website liên quan, cơ sở lý thuyết có liên quan tới ứng dụng, từ OWASP (một tổ chức về bảo mật) đến các kiểu tấn công và những lỗ hổng bảo mật phổ biến trong ứng dụng web. Đồng thời, nêu lên các kỹ thuật tấn công mà hacker thường hay sử dụng để khai thác các...
Ký hiệu xếp giá:
Đề tài thu thập dữ liệu về lý do thay đổi nghề nghiệp của sinh viên; Thu thập dữ liệu về tính cách, khả năng, sở thích của học viên; Tìm hiểu những kỹ thuật đề ra trong phần phạm vi và đối tượng nghiên cứu. Đưa ra giải pháp, xây dựng các luật dựa trên dữ liệu đã thu thập, tiến hành thí nghiệm và...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày lý thuyết về nhận dạng và xử lý ảnh; Xây dựng phần mềm nhận dạng và ước lượng calo trong thực phẩm. Trình bày kết quả mà nghiên cứu đã thực hiện được và những điều còn tồn đọng trong quá trình nghiên cứu nên đề tài cần phát triển thêm.
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày thuyết cơ bản về xử lý ảnh và học sâu; Phương pháp nhận dạng làn đường và phát hiện vật cản; Xây dựng chương trình và chạy thử nghiệm. Đưa ra những kết quả mà luận văn đã đạt được, những hạn chế trong quá trình nghiên cứu và chạy thử nghiệm.
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu bàn toán về nhận dạng khuôn mặt; Các giải pháp đã nghiên cứu và phát triển: Đưa ra các giải pháp nhận dạng khuôn mặt; Xây dựng hệ thống và thực nghiệm. Kết quả mà quá trình nghiên cứu, thực nghiệm đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại.
Ký hiệu xếp giá:
Luận văn bày cách tiếp cận xây dựng mô hình hỏi đáp thông tin về du lịch cho một tỉnh có quy mô nhỏ cụ thể ở đây là tỉnh Bình Phước, nơi tác giả đang sinh sống và làm việc. Giới thiệu và trình bày những hiểu biết của tác giả về đồ thị tri thức và những kiến thức liên quan như: xử lý câu hỏi tự...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày hiện trạng và nêu lên quy trình thực hiện ứng dụng CNTT tài các cơ quan đơn vị nhà nước tỉnh Đồng Nai: Quy trình thực hiện Lập dự án, quy trình thực hiện lập dự toán mua sắm, quy tình thực hiện lập đề cương và dự toán chi tiết, quy trình thực hiện lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT. Phân tích...
Ký hiệu xếp giá:
Nghiên cứu, phân tích các công trình nghiên cứu liên quan đến công việc nhận diện đối tượng sử dụng học máy, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả nhận diện đối tượng. Thu thập các dữ liệu liên quan nằm trong phạm vi nghiên cứu của luận văn như: hình ảnh sinh viên đeo thẻ, sau đó đánh dấu dữ liệu để đưa...
Ký hiệu xếp giá:
Xây dựng Mô hình hóa lưu lượng tải truyền dẫn mạng GPON của Viễn thông Đồng Nai. Đề xuất dự báo lưu lượng cho hệ thống truyền dẫn mạng GPON.
Đang xem: 1895