Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật công trình
Tài liệu trong : Kỹ thuật công trình
9 tài liệu trong bộ sưu tập này
Trình bày các tính chất cơ lý của đất, phân bố ứng suất trong đất, biến dạng lún của đất nền, ứng dụng và chịu tải của đất nền, áp lực đất lên tường chắn.
Giáo trình cơ học kết cấu cung cấp cho các sinh viên và kỹ sư những kiến thức cần thiết để giải quyết các vấn đề có liên quan đến kết cấu trong quá trình học cũng như các bài toán thực tế từ khâu thiết kế đến thi công.
Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về : Hình dáng Trái đất và biểu thị bề mặt trái đất lên mặt phẳng; Nội dung ,cách lập và sử dụng bản đồ địa hình; Các phép đo cơ bản là đo góc, đo dài, đo cao ,đo diện tích; Lập lưới khống chế trắc địa đo vẽ , khảo sát công trình và thi công công trình;...
Giáo trình “Kết cấu bê tông cốt thép (phần cấu kiện cơ bản)” nhằm cung cấp cho sinh viên ngành xây dựng, cầu đường, thủy lợi… những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông và cốt thép, nguyên tắc cấu tạo – tính toán – thiết kế các cấu kiện cơ bản bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn thiết kế “...
Giáo trình gồm những nội dung cơ bản về tính toán và kỹ thuật xây dựng móng. Mỗi loại móng tác giả chỉ đề cập đến những nội dung cơ bản, những nguyên tắc chủ yếu trong tính toán, những công nghệ thi công chủ yếu; Phân tích ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng. Trong giáo trình đã sử dụng nhiều bảng...
Giáo trình nêu lên đặc điểm của nền đất yếu, đề ra các giải pháp xử lý kết cấu móng và các giải pháp cải tạo đất nền, đất có cốt.
Giáo trình gồm 5 chương: Khái niệm chung về công trình cầu; Khái niệm chung về Mố, trụ cầu; Cấu tạo các loại Mố, trụ cầu; Tính toán Mố, trụ cầu; Gối cầu.
Giáo trình gồm 8 chương: Giao diện Microsoft Project 2007; Thiết lập mặc định cho Microsoft Project 2007; Thiết lập lịch làm việc cho dự án; Nhập dữ liệu cho dự án; Phân phối lịch trình và đường găng; Sơ đồ mạng dự án trong Ms Project 2007 – Trình bày công việc trên đồ thị; Các vấn đề chi phí trong...
Giáo trình kết cấu thép 1 nội dung chính là “ Kết cấu thép- cấu kiện cơ bản” là tài liệu bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về kết cấu thép, nhằm giúp cho người học có thể thiết được các cấu kiện chính bằng thép như: dầm, cột, dàn cũng như biết cách sử dụng vật liệu thép, cấu tạo và tính toán các...
Đang xem: 1330