Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
96 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 691.029 597Va-D
Chủ đề: TCXD -- TC VLXD
1. Gạch rỗng đất sét nung 2. Gạch đặc đất sét nung 3. Gạch xây- Phương pháp thử : Xác định cường độ nén 4. Gạch gốm ốp lát - yêu cầu kỹ thuật 5. Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử 6. Vật liệu chịu...
Ký hiệu xếp giá: 691Vâ-D
Chương 1: Những tính chất cơ bản của VLXD Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên Chương 3: Vật liệu gốm XD Chương 4: Chất kết dính vô cơ Chương 5: Bêtông Chương 6: Vữa XD Chương 7: Các vật liệu khác
Ký hiệu xếp giá: 604.269 0Ve-D
Chương 1: Các phép chiếu Chương 2: Biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng Chương 3: Biểu diễn vật thể Chương 4: Hình chiếu trục đo Chương 5: Cắt vật thể Chương 6: Bóng trên hình chiếu vuông góc...
Ký hiệu xếp giá: 628.02
Phần 1: Định mức dự toán xây dựng Phần 2: Định mức dự toán lắp đặt đường ống và phụ tùng ống Phần 3: Định mức dự toán công tác khoan khai thác nước ngầm
Ký hiệu xếp giá: 690.029 026Xư-D
Phần 1: Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính Phần 2: Nghị định số 48/CP ngày 5/5/1997 của chính phủ
Đang xem: 968