Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
104 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Do-D
Chương 1: Vật liệu điện, điện tử dùng trong đồ điện gia dụng Chương 2: Máy biến áp và ổn áp Chương 3: Quạt điện Chương 4: máy giặt và máy bơm nước Chương 5: Dụng cụ điện gia đình dùng nhiệt năng...
Ký hiệu xếp giá: 671 Do-K
Phần 1: CƠ SỞ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ Phần 2: TIÊU CHUẨN KẾT CẤU CỦA ĐỒ GÁ
Ký hiệu xếp giá: 610.28 TR120Đ
Nội dung cuốn sách bao gồm những điều thực tế cần thiết nhất (chủ yếu là các dấu hiệu) để có thể đọc được chính xác các điện tim đồ thông thường.
Ký hiệu xếp giá: 005.362 526 ARC
Chương 1: Những khái niệm cơ bản Chương 2: Thực hiện một dự án ứng dụng công nghệ GIS với phần mềm ARC/INFO Chương 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian trong phần mềm ARC/INFO Chương 4: Biên tập dữ...
Ký hiệu xếp giá: 511.5 C4867 2005
This book includes: Introduction; degrees; Isomorphic graphs; Trees; Connectivity; Traversability; Digraphs; Matchings and factorization; Planarity; Coloring; Ramsey numbers; Distance; Domination.
Ký hiệu xếp giá: 621.381 03 TK
1: IC Tuyến tính 2: IC Logic TTL 74XXX 3: IC Logic CMOS 4XXX 4: Các bộ hớ bán dẫn 5: Bảng so sánh IC NGa với các mước khác 6: Transistor 7: Thyristor , Triac 8: Kỹ thuật lắp bề mặt SMD
Ký hiệu xếp giá: 511.500 4 Ly-D
Chương 1: Các khái niệm cơ bản Chương 2: Bậc của đỉnh đồ thị Chương 3: Xích, chu trình, đường và vòng Chương 4: Đồ thị liên thông Chương 5: Hàm Grundy Chương 6: Chu số Chương 7: Sắc số cà đồ thị màu...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 03 TK
1: IC tuyến tính 2: IC Logic TTL74XXX 3: IC Logic CMOS 4XXX 4: Các bộ nhớ bán dẫn 5: Bảng so sánh IC Nga với các nước khác 6: Transistor 7: Thyristor , Triac 8: Kỹ thuật lắp đặt bề mặt SMD 9: Tài...
Ký hiệu xếp giá: 671.03 Atlas
Chương 1: Phân loại đồ gá Chương 2: Các chi tiết của đồ gá Chương 3: Định vị bằng chốt tỳ Chương 4: Các cơ cấu kẹp chặt Chương 5: Các cơ cấu : dẫn hướng, so dao và phân độ Chương 6: Tính lực kẹp cấu...
Ký hiệu xếp giá: 621.8 Th-M
Chương 1: Nội dung và trình tự Thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy Chương 2: Phân tích chi tiết gia công và xác định dạng sản xuất Chương 3: Xác định phương pháp chế tạo phôi và thiết kế bản...
Đang xem: 162