Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1366 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 Ng-Đ
Mục lục Chương I: Triac Chương II: Các bóng scr mạch điện chỉnh lưu có thể điều chỉnh Chương III: Mạch điện kích scr Chương IV: Mạch điện điều áp xoay chiều với triac Chương V: Các ví dụ về mạch...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 NG527T
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Các hệ thống số; đại số logic; ứng dụng đại số logic trong kỹ thuật điều khiển và kỹ thuật xung; cổng logic TTL; cổng logic CMOS; mạch Flip - Flop.
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Nh-K
Chủ đề: Mạch điện tử
Phần 1: Những mạch điện mới thiết kế Phần 2: Những mạch điện sưu tầm có lựa chọn Phần 3: Những thắc mắc thiết thực trong đời sống
Ký hiệu xếp giá: 621.380 Th-T
Phần I: NHẬN DẠNG CÁC LINH KIỆN THÔNG DỤNG Phần II: TRANG BỊ PHÒNG SỬA CHỮA Phần III: ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG
Ký hiệu xếp giá: 621.380 285 Th-I
Phần I: Đôi nét về Layout Engineering Phần II: Thiết kế bảng mạch in Phần III:Sử dụng thành phần Autorouting Phần IV: Sử dụng thành phần Autoplacement
Ký hiệu xếp giá: 321.380 285 Th-L
Phần I: Môi trường tiền Layout Phần II: Môi trường Layout Phần III: Sử dụng chương trình Layout
Ký hiệu xếp giá: 629.89 T7721t 2016
Cuốn sách này trình bày dưới dạng các bài tập lớn, chia làm hai phần. Phần I: điều khiển động cơ bằng cơ điện tử, phần này có năm bài tập lớn, trình bày tóm tắt lý thuyết và thực hành các mạch điều...
Ký hiệu xếp giá: 629.89 TR120T 2013
Nội dung sách gồm hai phần. Phần I: điều khiển động cơ bằng cơ điện tử, phần này có năm bài tập lớn, trình bày tóm tắt lý thuyết và thực hành các mạch điều khiển cơ bản. Phần II: lập trình, phần này...
Ký hiệu xếp giá: 621.3815 T665T2
Tập 2 trình bày việc mô phỏng mạch, các trình mô phỏng mạch và những thí dụ cụ thể từ đơn giản đến phức tạp sử dụng trình mô phỏng mạch HSPICE; mô tả chi tiết các họ mạch logic và việc thiết kế mạch...
Đang xem: 1118