Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1590 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.3815 N5768c 2012
Nội dung sách gồm 2 phần với 12 bài tập. Phần 1: thiết kế mạch in với OrCAD, gồm 8 bài tập hướng dẫn các bạn thực hành OrCAD phiên bản mới nhất 16.0 từ vẽ và thiết kế mạch in mạch analog, digital, vi...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 C564 2018
Cuốn sách được dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt, nội dung cuốn sách đề cập các tiêu chuẩn đào tạo của CHLB Đức đối với các nghề thuộc lĩnh vực điện - điện tử, các thông tin cơ bản về kỹ thuật điện...
Ký hiệu xếp giá: 621 C6521 2012
Chủ đề: Cơ điện tử
Cuốn sách được dịch từ nguyên bản tiếng Đức, phần nội dung được chia thành 9 chương với các chủ đề sau: Các vấn đề xây dựng mô hình của hệ thống và quá trình; cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 TR120TH
Các mạch điện được nêu ở cuốn sách này là mạch hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để xây dựng mạch cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 TR120TH
Cuốn sách này giới thiệu chi tiết các dự án ứng dụng năng lượng mặt trời trong ngôi nhà hoặc trên mảnh vườn, các dự án đó tương đối đơn giản, chi phí ít nhưng hiệu quả cao. Nội dung cụ thể gồn có: ưu...
Đang xem: 392