Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
175 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 571.4Ng-K
Chủ đề: Sinh vật lý
Chương 1: Cơ sở trao đổi chất và trao đổi năng lượng của cơ thể sống Chương 2: Oxy hoá sinh học Chương 3: Chuỗi hô hấp và phản ứng của chuỗi hô hấp Chương 4: Năng lượng sinh học và chu trình ATP...
Ký hiệu xếp giá: 579.5Bu-Đ
Mục lục Chương I: Đặc điểm cấu tạo hình thái, của nấm mốc CHương II: Những điều kiện sinh trưởng, phát triển của nấm mốc Chương III: Nguyên lý phòng chống nấm mốc và mycotoxin Chương IV: Các loại nấm...
Ký hiệu xếp giá: 572Ho-D
Chương 1: Cấu trúc phân tử của Enzim Chương 2: Cơ chế hoạt động của Enzim Chương 3: Sự điều chỉnh Enzim trong tế bào Chương 4: Vai trò của các ion kim loại trong hoạt động xúc tác của Enzim Chương...
Ký hiệu xếp giá: 570.517 8Ng-Đ
Mục lục Chương I: Chuyển dạng số liệu trước khi phân tích Chương II: Kiểm tra mức độ tin cậy số trung bình mẫu Chương III: Sai khác giữa các số trung bình mẫu Chương IV: Kiểm tra sự phù hợp giữa thực...
Ký hiệu xếp giá: 571.2TR120L
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: các chỉ tiêu vi sinh vật thường được kiểm soát trong nước, thực phẩm và mỹ phẩm, yêu cầu cowbanr của phòng kiểm nghiệm vi sinh vật, phương pháp thu, bảo quản và...
Ký hiệu xếp giá: 571.2T135p
The fourth edition of this established text returns better than ever to provide plant science students with a fresh, colourful textbook, suitable for a variety of academic levels. New contributing...
Ký hiệu xếp giá: 363.8C5542
The book includes contents: Human population growth: Lessons from demography; Agricultural R&D, productivity, and global food prospects; Development, productivity, and sustainability of crop...
Ký hiệu xếp giá: 615.329N5766p 2019
Trình bày khái quát về Probiotic, giới thiệu đặc điểm, chức năng của các sản phẩm Probiotic, vai trò tác dụng của Probiotic với sức khoẻ, yêu cầu, tiêu chuẩn và đánh giá Probiotic, bổ sung Probiotic...
Ký hiệu xếp giá: 615.329P9622v
Trình bày khái quát về probiotic, hệ sinh vật vi sinh trong cơ thể và hệ vi sinh vật đường ruột, các vi khuẩn thường dùng làm Probiotic, vai trò tác dụng của probiotic với sức khoẻ, yêu cầu, tiêu...
Ký hiệu xếp giá: 615.329P9622g
Contents: gut bacterial become the new health heroes, gut microbiota develop the immune function, gut microbiota affect the whole body, interesting relationship between dieting, beautiful skin and...
Đang xem: 859