Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1167 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465J664i 2010
Contents: Activities, Data, Image, Success, Future, Location, Job-seeking, Selling, Price, Insurance, Service, Productivity, Creativity, Motivation
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465T774i 2006
Career skills sections help to develop key communicative skills. Each unit ends with a Dilemma and Decision page which enables students to review language whilst completing problem solving...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71J66
The Intelligent Business Elementary Skill Book will help you develop language and skills that are important in common business situations, for example: talking about your company, describing a...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71J66
The Intelligent Business Intermediate Skill Book provides a practical approach to developing each of the core business skills: Presentations, attending and leading meetings, telephoning, negotiating...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71B268
The Intelligent Business Pre - Intermediate Skill Book uses a practical approach to help you develop important business skills: Presentations, attending meetings, telephoning, negotiating and...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71J66
The Intelligent Business Upper Intermediate Skill Book provides a practical approach to developing each of the core business skills: presentations, attending and leading meetings, negotiating,...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465I61166
Mỗi đĩa DVD trong series Interactive Language Course: Business English có độ dài 70 phút và gồm 3 phần: Các đoạn phim của 5 chương bài học; lời hướng dẫn và giải thích cho từng chương; các bài tập...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71I_61
Mỗi đĩa DVD trong series Interactive Language Course: Business English có độ dài 70 phút và gồm 3 phần: Các đoạn phim của 5 chương bài học; lời hướng dẫn và giải thích cho từng chương; các bài tập...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71I_61
Mỗi đĩa DVD trong series Interactive Language Course: Business English có độ dài 70 phút và gồm 3 phần: Các đoạn phim của 5 chương bài học; lời hướng dẫn và giải thích cho từng chương; các bài tập...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71I_61
Mỗi đĩa DVD trong series Interactive Language Course: Business English có độ dài 70 phút và gồm 3 phần: Các đoạn phim của 5 chương bài học; lời hướng dẫn và giải thích cho từng chương; các bài tập...
Đang xem: 755