Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2564 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 546.7 Ho-C
Chương 1: Phi kim Chương 2: Halogen Chương 3: Oxi - lưu huỳnh Chương 4: Nitơ - Photpho Chương 5: Cacbon - Silic
Ký hiệu xếp giá: 546 N5765h 2016
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Sách trình bày những kiến thức về tính chất của các nguyên tố vô cơ và những ứng dụng cùng với những hình ảnh minh họa của một số nguyên tố thường xuất hiện trong Y Dược.
Ký hiệu xếp giá: 660 Ca-H
Phần 1: Các quá trình thủy động học Chương 1: Những nguyên lý thủy lực học Chương 2: Sự vận chuyển chất lỏng Chương 3: Sự nén khí Chương 4: Phân ly hệ khí không đồng nhất Chương 5: Phân chia hệ chất...
Ký hiệu xếp giá: 546.076 Ng-K
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Phần 1: hướng dẫn chung Chương 1: Hướng dẫn chung Chương 2: Phản ứng trung hoà Chương 3: Phản ứng trao đổi Chương 4: Phản ứng Oxi hoá-khử Phần 2: Các nguyên tố hoá học Chương 1: Kim loại Chương 2:...
Ký hiệu xếp giá: 546 TH300NGH
Sách trình bày 13 bài thí nghiệm hóa vô cơ: kim loại kiềm, kim loại kiềm phổ, nguyên tố nhóm IIIA, Cacbon và các hợp chất nhóm VA, hydro-oxy-lưu huỳnh, nhóm VIIA - halogen, kim loại nhóm IB, kim loại...
Ký hiệu xếp giá: 546.028 Th-C
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Bài 1: Oxi - Ozon Bài 2: Hidro - Hidroreoxit Bài 3: Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ Bài 4: Điều chế natri cacbonat khan theo phương pháp Solvay Bài 5: Điều chế bari clorua từ quặng baritin Bài 6:...
Ký hiệu xếp giá: 546 Ti-C
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Phần 1: Các nguyên tố s Phần 2: Các nguyên tố p Phần 3: Các nguyên tố d và f
Ký hiệu xếp giá: 536.1 Cơ-V
Chương 11: Sự quay Chương 12: Sự lăn , Mômen quay và Mômen xung lượng Chương 13: Cân bằng và đàn hồi Chương 14: Dao động Chương 15: Sự hấp dẫn Chương 16: Chất lưu Chương 17: Sóng-I Chương 18: Sóng -II
Ký hiệu xếp giá: 530.1 Co-L
Chương 1: Đo lường Chương 2: Chuyển động thẳng Chương 3: Vectơ Chương 4: Chuyển động trong không gian hai và ba chiều Chương 5: Lực và chuyển động - I Chương 6: Lực và chuyển động -II Chương 7: Công...
Đang xem: 1259