Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
134 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.8K874m
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
Trong cuốn sách này Philip Kotler lột tả những nhược điểm cực kỳ phổ biến trong hoạt động tiếp thị hiện nay và đồng thời ông cũng chỉ ra cách chính xác để bạn đảo ngược tình thế khi những dấu hiệu...
Ký hiệu xếp giá: 658.8NG250TH
Cuốn sách này trình bày, hướng dẫn những bí quyết để thành công trong lĩnh vực Marketing. Sách gồm những nội dung chính sau: thủ thuật thị trường, nghệ thuật tiếp thị, kỹ năng Marketing, xây dựng...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 7NG527Đ
Sách này giới thiệu bốn nghiên cứu ứng dụng mô hình SEM, về: giá trị thương hiệu, chất lượng dịch vụ, tính vị chủng và xu hướng tiêu dùng, cạnh tranh cá nhân và xu hướng tiêu dùng. Trong các nghiên...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1Ng-M
Chủ đề: Marketing
PHẦN I : HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN NGHIÊN CỨU MARKETING Chương 1: Cơ sở của nghiên cứu và nghiên cứu Marketing Chương 2: Thiết kế nghiên cứu và thực nghiệm trong nghiên cứu Marketing PHẦN II: THU THẬP THÔNG...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 7D561H
Nội dung cuốn sách gồm có: đại cương về nghiên cứu Marketing, tiến trình nghiên cứu marketing, thiết kế công cuộc nghiên cứu và các nguồn dữ kiện, thiết kế việc thu thập dữ kiện tại hiện trường, các...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1N5764N2008
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Sự ra đời và phát triển của Marketing; Nội dung và qui trình marketing; Thương hiệu và sản phẩm; Nghiên cứu thị trường; Thị trường và hành vi tiêu...
Ký hiệu xếp giá: 658.8001N5764N
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Sự ra đời và phát triển của Marketing; Nội dung và qui trình marketing; Thương hiệu và sản phẩm; Nghiên cứu thị trường; Thị trường và hành vi tiêu...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1Ca-M
Chủ đề: Marketing
Chương I: Sự ra đời và phát triển của marketing CHương II: Nội dung và qui trình marketing Chương III: Thương Hiệu và sản phẩm Chương IV: NGhiên cứu thị trường Chương V: Thị trường và hành vi tiêu...
Ký hiệu xếp giá: 658.85S61721
Chủ đề: Bán hàng; Marketing
Chia sẻ những bí quyết và kỹ năng bán hàng hay nhất từ những kỹ năng về tinh thần đến cảm xúc của nhiều kiểu người bán hàng trên thế giới, qua đó giúp bạn có thể phát huy tài năng bẩm sinh của mình...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1TR120V
Nội dung chính của cuốn sách gồm có: tiếp thị trong một thế giới đổi thay tạo giá trị và sự thỏa mãn cho người tiêu dùng; hoạch định chiến lược và tiến tình tiếp thị; môi trường tiếp thị; các hệ...
Đang xem: 1223