Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
445 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 T2384
Sách cung cấp một số câu hỏi luyện tập được sắp xếp theo dạng câu hỏi nhằm giúp bạn luyện tập các chiến lược và kỹ thuật làm bài thi TOEIC. Bên cạnh đó, sách cung cấp hai bài thi thực hành mô phỏng...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 T641 2001
This book includes topics: Toeic Mini - Test; Tips for taking the Toeic Test; Listening Comprehension Section; Reading section; Sample Questions with Explanations; Full-Length Toeic Practice Tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T6559 1
Quyển sách gồm hai phần. Phần lý thuyết gồm 10 bài: từ vựng liên quan đến mua sắm, nhà hàng, giao thông, công trường, nơi làm việc, thời gian rảnh rỗi; cách diến đạt thể bị động; cách tránh bẫy; câu...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T6559 3
Quyển sách bao gồm các bài giảng chiến lược được chia thành các chủ điểm cụ thể, rõ ràng như cấu trúc, ngữ pháp, cụm từ, từ vựng ... Các vấn đề được trình bày, phân tích rõ ràng, cụ thể và được minh...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5227b 2005
Contents: Pictures; Question - Response; Short Conversations; Short Conversations; Short Talks; Incomplete Sentences; Error Recognition; Reading Comprehention.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5227b 2004
Contents: Pictures; Question-Response; Short conversations; Short talks; Incomplete sentences; Error recognition; Reading comprehension.
Ký hiệu xếp giá: 428.371 3 Ha-D
CONTENTS The author and series editor Foreword Introduction How to use this book Section A: Forming the group 1. Breaking the ice: warm-up activities for the first week of term 2. Thinking about...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B871c
Contents: great places to be, people's lives, getting from A to B, it was all new once, animal world, being human, literacy skills, tourist attractions, every drop counts, building design.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B871c 2012
Contents: starting somewhere new, it's good for you, getting the message across, new media, the world in our hands, making money, spending money, relationships, fashion and design.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B871c 2013
Contents: getting higher qualifications, colour my world, a healthy life, art and the artist, stepping back in time, IT society, our relationship with nature, across the universe.
Đang xem: 8321