Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1486 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.12 E99g 2003
This book is a collection of reviews and essays about the recent wide-ranging developments in the areas of quantum physics. This contains: quantum mechanics; path integrals and stochastic processes;...
Ký hiệu xếp giá: 535.076 L561D
Cuốn sách này trình bày các vấn đề quang lý và vật lý lượng tử, bao gồm: giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, quang học lượng tử, thuyết nguyên tử của Bo, cơ học lượng tử, nguyên...
Ký hiệu xếp giá: 535 H100L
Tập sáu cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quang hình học, giao thoa, nhiễu xạ, thuyết tương đối, sau đó là vật lý lượng tử, nguyên tử, hạt nhân và cuối cùng là năng lượng hạt nhân.
Ký hiệu xếp giá: 530.12 B4339 2001
Contents: On the Problem of Hidden Variables in Quantum Mechanics; On the Einstein–Podolsky–Rosen Paradox; The Moral Aspect of Quantum Mechanics; Introduction to the Hidden-Variable Question; The...
Ký hiệu xếp giá: 530.143 K9613
This book contains 4 parts: approaches to ontology; field ontologies for quantum field theory; relativity, measurement and renormalization; gauge symmetries and the vacuum.
Ký hiệu xếp giá: 530.1 K495p 40
Contents: phase space in classical mechanics; forms of quantum mechanics; wigner phase-space distribution funtions; linear canonical transformations in quantum; mechanics; coherent and squeezed...
Ký hiệu xếp giá: 530.18 P381s 1998
This book includes: Introduction; Mathematical background; The schrodinger equation and its applications; The foundations of quantum mechanics; Harmonic oscillator; Angular momentum; Spin;...
Ký hiệu xếp giá: 530.12 T7689 1
This book presents selected topics about the path-integral method in Quantum Mechanics and Optics. Starting from an introduction to the grounds of functional integration theory, the main arguments of...
Ký hiệu xếp giá: 628.51 Do-H
Mục lục Chương I: Vấn đề sinh thái và tác động môi trường của ngành công nghiệp giấy CHương II: Giới thiệu về công nghệ bảo vệ môi trường Chương III: Chuẩn bị nguyên liệu Chương IV: Rửa và làm sạch...
Ký hiệu xếp giá: 628.43 N5768b 2017
Nội dung cuốn sách gồm 7 chương:Lưu lượng, thành phần và tính chất dòng nước thải hộ gia đình; Bể tự hoại - cơ sở khoa học và nguyên tắc thiết kế; Các loại bể tự hoại có ngăn lọc; Bể tự hoại với các...
Đang xem: 909