Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
511 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 L477
Sách gồm 25 bài Actual tests của Part 1 và part 2, luyện kỹ năng nghe cho bài thi TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 L477
Sách gồm 15 bài Actual tests của Part 3 và part 4, luyện kỹ năng nghe cho bài thi TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 N532
Contents: 10 listening actual test, scripts and answer key and MP3 CD.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 H782
Sách dành cho sinh viên chuẩn bị tham gia kỳ thi TOEFL, bao gồm: Phân tích loại câu hỏi và chiến thuật làm bài thi để cung cấp cho sinh viên những thông tin chính về phần Nghe TOEFL cũng như các...
Ký hiệu xếp giá: 495.183 N567
Quyển sách này được biên soạn cho sinh viên nước ngoài năm thứ 2 chuyên nghành tiếng Trung Quốc hiện đại, hoặc những người đã nắm vững phần ngữ pháp căn bản và có vốn từ vựng khoảng trên 2.500 từ....
Ký hiệu xếp giá: 495.61 NGH200V
Sách gồm các bài tập nghe hiểu - điền chỗ trống, chọn hình.
Ký hiệu xếp giá: 495.61 NGH200V
Sách dạy nghe hiểu theo chủ đề, chọn hình điền từ.
Ký hiệu xếp giá: 495.61 K200N
Sách bao gồm những bài nghe và đọc hiểu tiếng Nhật trong kỳ thi du học Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 421.5 No-T
1. Vocabulary 2. Fill in 3. Word association 4. First listening 5. Second Listening 6. Third listening 7. Comprehension question
Đang xem: 5728