Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
569 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519.5 A189c 2009
This book provides students with a solid understanding of statistical concepts and rich problems to stimulate learning. In addition students will be exposed to the most current uses of technology in...
Ký hiệu xếp giá: 658.802 A4257S
Sách tập hợp đầy đủ và chi tiết về cocacola nổi iếng thế giới với những sự kiện và nhân vật đã làm nên thương hiệu trị giá hàng chục tỉ đô la như ngày nay. Sách không chỉ bật mở công thức bí mật đã...
Ký hiệu xếp giá: 428.338 Đa - D
MỤC LỤC Unit 1: Giới thiệu Unit 2: Tiếp đãi khách Unit 3: Ở tại khách sạn Unit 4: Hẹn gặp Unit 5: Sắp xếp Unit 6: Dẫn đường Unit 7: Đi công tác Unit 8: Sử dụng điện thoại Unit 9: Bố trí lại kế hoạch...
Ký hiệu xếp giá: 658.827 T1292G
Chủ đề: Thương hiệu
Sách cung cấp 10 nguyên tắc để xây dựng một thương hiệu mạnh và những sai lầm cần tránh trong việc đặt tên.
Ký hiệu xếp giá: 380
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động ngoại thương; Chương 2: Phân tích hiện trạng phát triển ngoại thương của TP. Hồ Chí Minh; Chương 3: Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP. Hồ Chí...
Ký hiệu xếp giá: 338.617 2 Ba-J
Mục lục Phần I: Từ đạo đức của doanh nghiệp đến doanh nghiệp có đạo đức I. Tư tưởng gia trưởng, yếu tố cạnh tranh hay yếu tố bổ trợ cho tư tưởng kinh tế và xã hội II. Những người đi tiên phong trong...
Ký hiệu xếp giá: 658.84 S358
This book includes: Introduction; Business Strategies for Electronic Commerce; Technologies for Electronic Commerce; Integration.
Ký hiệu xếp giá: 658.84 S358
This book includes: Introduction to Electronic Commerce; The Internet and the Web; Web-Based Tools for Electronic Commerce; Electronic Commerce Software; Security Threats to Electronic Commerce;...
Đang xem: 122