Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
389 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.307 NG527M 2011
Sách gồm những nội dung chính sau: tổng quan về tín dụng ngân hàng; cho vay khách hàng doanh nghiệp; cho thuê tài chính; tài trợ xuất nhập khẩu; bảo lãnh ngân hàng; khái quát về thẩm định tín dụng;...
Ký hiệu xếp giá: 332.307 NG527M 2008
Sách gồm những nội dung chính sau: tổng quan về tín dụng ngân hàng; cho vay khách hàng doanh nghiệp; cho thuê tài chính; tài trợ xuất nhập khẩu; bảo lãnh ngân hàng; khái quát về thẩm định tín dụng;...
Ký hiệu xếp giá: 658.85 Tr-T
Mục lục Sáng kiến 1: Khéo sử dụng mục" tìm bạn trăm năm" Sáng kiến 2: tạo ra thành thuốc viên sáng kiến 3: cà phê thay cho chè Sáng kiến 4: Sách dậy nấu ăn và nước chấm Sáng kiến 5: lấy nhỏ thắng lớn...
Ký hiệu xếp giá: 537.622 Ch-T
Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Diode Chương 3: Mạch Diode Chương 4: Các Diode dùng cho mục đích đặc biệt Chương 5: Transistor lưỡng cực Chương 6: mạch phân cực Transistor
Ký hiệu xếp giá: 621.381 03 TK
1: IC Tuyến tính 2: IC Logic TTL 74XXX 3: IC Logic CMOS 4XXX 4: Các bộ hớ bán dẫn 5: Bảng so sánh IC NGa với các mước khác 6: Transistor 7: Thyristor , Triac 8: Kỹ thuật lắp bề mặt SMD
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 Li-T
Chương 1: Cơ sở vật chất của điện tử học bán dẫn Chương 2: Diot bán dẫn Chương 3: Tranzito bán dẫn Chương 4: Vi điện tử lưỡng cực tuyến tính Chương 5: Vi điện tử số lượng cực Chương 6: Vi điện tử MOS
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 Li-M
Phần 1: CÁC LINH KIỆN RỜI Chương 1: Một số tính chất của vật liệu bán dẫn Chương 2: Điốt P-N Chương 3: Chuyển tiếp vị tinh thể và siêu mạng Chương 4: Tranzito lưỡng cực Chương 5: Các linh kiện nhiều...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 M1567m 2001
Management and Marketing is a language practice book for students of English working in these areas or currently studying them before embarking on a career in business. Contents: management;...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 M1567m
Management and Marketing is a language practice book for students of English working in these areas or currently studying them before embarking on a career in business. Contents: management;...
Đang xem: 181